Warsztaty eksperckie – Szacowanie ryzyka i ocena skutków zgodnie z RODO

 • Organizator: Centrum Szkoleń IOD
 • 2019-07-24
 • Warszawa, mazowieckie

Zapraszamy do udziału w nowych i wyjątkowych warsztatach eksperckich, które powstały w oparciu o wiedzę i doświadczenie zdobyte podczas pierwszego roku obowiązywania i stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Warsztaty skierowane są do inspektorów ochrony danych oraz osób i/lub zespołów zajmujących się ochroną danych w organizacji. Uczestnicy warsztatów otrzymają wyjaśnienie najważniejszych pojęć… czytaj więcej

Obieg Dokumentacji w Urzędzie Tradycyjnym i Elektronicznym(EZD)

 • Organizator: AVENHANSEN® Sp. z o.o.
 • 2019-08-06
 • Warszawa, mazowieckie

Zapraszamy na naszą stronę internetową: Obieg Dokumentacji w Urzędzie Tradycyjnym i Elektronicznym(EZD)>>>   Korzyści dla uczestników szkolenia: Uczestnicy zapoznają się z zasadami procesu tworzenia prawa wewnętrznego, przybliżone zostaną zagadnienia związane z organizacją obiegu korespondencji, czynności kancelaryjnych, trybu przekazywania dokumentacji akt spraw zakończonych z komórek organizacyjnych do archiwum zakładowego lub składnicy akt. Szkolenie polecamy dla: Kierownicy i każdy pracownik rejestrujący pisma i zakładający sprawy. Metody, które zastosujemy podczas szkolenia: Wykład Prezentacja multimedialna Ćwiczenia warsztatowe Program… czytaj więcej

Zarządzanie sobą w stresie wynikające z pracy w Urzędzie pracy

 • Organizator: Centrum Szkoleń EUreka
 • 2019-10-07
 • Warszawa, mazowieckie

Cele szkolenia Dostarczyć wiedzy, umiejętności i narzędzi w zakresie praktycznego zapobiegania i radzeniu sobie ze stresem uwzględniającą specyfikę pracy w Urzędzie Pracy. Cele szczegółowe szkolenia: 1. Przekazanie wiedzy nt. determinant sytuacji trudnej pracownika Urzędu Pracy. Uczestnicy: potrafią zdiagnozować sytuację jako trudną potrafią spojrzeć na sytuację z różnych perspektyw potrafią określić bariery, występujące w sytuacji trudnej oraz znaleźć dla nich rozwiązanie Nabycie umiejętności zarządzania emocjami w sytuacji stresowej wynikającej z pracy w Urzędzie Pracy Uczestnicy: dokonali autodiagnozy reakcji na stres… czytaj więcej

Radzenie sobie ze stresem i kontrola emocji w pracy z trudnymi klientami w Urzędzie pracy

 • Organizator: Centrum Szkoleń EUreka
 • 2019-10-09
 • Katowice, slaskie

 Cel szkolenia:     Dostarczyć wiedzy, umiejętności i narzędzi w zakresie profesjonalnej obsługi klienta uwzględniając jego typ i sytuację w jakiej się znajduje.   Cele szczegółowe szkolenia:   1. Przekazanie wiedzy nt. uwarunkować psychologicznych procesu obsługi klienta Urzędu Pracy i zapobieganiu wypaleniu zawodowemu.   Uczestnicy:   posiadają podstawową wiedzę na temat standardów obsługi klienta   są świadomi różnic charakterologicznych i sytuacyjnych, które mogą być źródłem sytuacji konfliktowej   znają typologię klientów i potrafią dostosować… czytaj więcej