Komunikacja wewnętrzna i internal PR

 • Organizator: Agencja SEDNO Sp. z o.o.
 • 2018-10-02
 • Warszawa, mazowieckie

Krótko o szkoleniu: Udział w szkoleniu umożliwi uczestnikom pełne zrozumienie roli, jaką odgrywa komunikacja wewnętrzna w procesie budowania całościowego wizerunku firmy. Podjęta zostanie kwestia budowania wspólnej kultury oraz klimatu organizacyjnego, jako czynników wspierających efektywną komunikację i współpracę. Korzyści ze szkolenia: 1.Możliwość usprawnienia działania obszarów, w których pojawiają się bariery komunikacyjne 2.Tworzenie spójnego przekazu komunikacyjnego w kontekście strategicznych dokumentów firmy 3.Pozyskiwanie obiektywnych danych dotyczących postrzegania stanu komunikacji wewnętrznej przez pracowników 4.Możliwość realizacji kompleksowych programów… czytaj więcej

Prof. Jerzy Bralczyk – Sztuka mówienia – o perswazji i manipulacji językowej

 • Organizator: Ośrodek Edukacyjny FORUM Anna Hoffmann
 • 2018-10-23
 • Warszawa, mazowieckie

I.   Część wykładowa: Sztuka mówienia i perswazja językowa 1.  Mówienie, przemawianie, rozmawianie. Świadomość zasad a spontaniczność komunikacji. Podstawowe cechy dobrego mówcy i rozmówcy: umiejętność nawiązywania i podtrzymywania kontaktu z odbiorcami; wiarygodność; sprawność językowa. 2.  Różne poziomy kontaktu: czynniki sytuacyjne; mowa ciała; elementy artykulacji i prozodii; czynniki językowe: gramatyka i słownictwo. 3.  Poprawność językowa, zrozumiałość wypowiedzi i jej sugestywność. Czynniki ułatwiające zapamiętanie wypowiedzi. 4.  Podstawowe zasady warunków skuteczności działań językowych. Dobór właściwych środków językowych… czytaj więcej

Obieg Dokumentacji w Urzędzie Tradycyjnym i Elektronicznym(EZD)

 • Organizator: AVENHANSEN® Sp. z o.o.
 • 2018-10-25
 • Warszawa, mazowieckie

Zapraszamy na naszą stronę internetową: Obieg Dokumentacji w Urzędzie Tradycyjnym i Elektronicznym(EZD)>>> Korzyści dla uczestników szkolenia: Uczestnicy zapoznają się z zasadami procesu tworzenia prawa wewnętrznego, przybliżone zostaną zagadnienia związane z organizacją obiegu korespondencji, czynności kancelaryjnych, trybu przekazywania dokumentacji akt spraw zakończonych z komórek organizacyjnych do archiwum zakładowego lub składnicy akt.   Szkolenie polecamy dla:   Kierownicy i każdy pracownik rejestrujący pisma i zakładający sprawy.   Metody, które zastosujemy podczas szkolenia:   Wykład   Prezentacja… czytaj więcej

Gospodarka odpadami – ewidencjonowanie i sprawozdawczość

 • Organizator: Agencja SEDNO Sp. z o.o.
 • 2018-11-02
 • Wrocław, dolnoslaskie

Krótko o szkoleniu: Ewidencja i sprawozdawczość w gospodarce odpadami szkolenie z praktycznymi rozwiązaniami, analizy przypadków, praca na przykładach. Korzyści ze szkolenia: Uczestnik szkolenia nabywa wiedzę niezbędną do prowadzenia w sposób samodzielny kompleksowej, bieżącej ewidencji odpadów oraz corocznych zbiorczych zestawień danych o odpadach. Umiejętności, jakie nabędą uczestnicy: Uczestnik nabywa umiejętności w zakresie: • poprawnej klasyfikacji odpadów zgodnie katalogiem odpadów i w myśl obowiązujących zasad prawnych; • prowadzenia wymaganych prawem ewidencji; • sporządzania corocznych sprawozdań o odpadach; • regulacji prawnych w zakresie… czytaj więcej