Efektywne techniki sprzedaży – szkolenie dla zaawansowanych

 • Organizator: ACC Training & Consulting Group
 • 2018-03-20
 • Warszawa, mazowieckie

Cel szkolenia Zapoznanie uczestników z najnowszymi technikami sprzedaży i wywierania wpływu na klientów Przedstawienie zaawansowanych technik rozmowy telefonicznej z klientem Zapoznanie uczestników z procesami rozmowy handlowej Zwiększenie efektywności w sprzedaży Poznanie sztuki budowania lojalności klienta Zwiększenie motywacji handlowców w pozyskiwaniu nowych klientów Wzmocnienie wizerunku profesjonalnego handlowca Umiejętność prowadzenia negocjacji – obrona ceny i warunków umowy Metoda Wykorzystuje się metody warsztatowe, aktywizujące uczestników do pracy indywidualnej i grupowej, zespołowego rozwiązywania problemów. W szczególności trener stosuje: Wykład Prezentacja… czytaj więcej

Doskonalenie kompetencji kierowniczych dla kadry zarządzającej

 • Organizator: ACC Training & Consulting Group
 • 2018-04-05
 • Warszawa, mazowieckie

Adresaci szkolenia Szkolenie dedykowane dla osób, które zajmują stanowiska kierownicze w administracji publicznej. Cel szkolenia Uporządkowanie i pogłębienie wiedzy na temat roli i funkcji osoby zarządzającej, w tym skuteczności stylów kierowania Praktyczny przegląd technik komunikacji menedżerskiej (wydawanie poleceń, udzielani informacji zwrotnych, prowadzenie rozmów motywujących i korygująco – dyscyplinujących) Pogłębienie wiedzy na temat pozafinansowych czynników wpływających na motywację pracowników oraz możliwości kierownika w ich kształtowaniu Metoda analizy case studys, prace grupowe i indywidualne, dyskusje moderowane, testy autodiagnostyczne,… czytaj więcej

Zarządzanie zespołem w administracji. Kompendium umiejętności menedżerskich

 • Organizator: ACC Training & Consulting Group
 • 2018-04-19
 • Warszawa, mazowieckie

Cel szkolenia Usystematyzowanie wiedzy w zakresie kompetencji menadżerskich Zapoznanie się z technikami rozwiązywania problemów w zarządzaniu Doskonalenie umiejętności delegowania zadań Zarządzanie zmianą i celami zespołu Pozyskanie umiejętności zarządzania rozwojem zawodowym pracownika Pozyskanie umiejętności zarządzania stanami emocjonalnymi Zwiększenie motywacji pracowników Osiągnięcie wyznaczonych KPI – celów operacyjnych i strategicznych. Metoda Program szkolenia realizowany będzie w formie warsztatowo – wykładowej. Wykładowca Psycholog, pedagog, trener, specjalizuje się w szkoleniach z zakresu zarządzania zespołem, zarządzania sobą w czasie, obsługi… czytaj więcej

Etyka i przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym

 • Organizator: ACC Training & Consulting Group
 • 2018-04-20
 • Warszawa, mazowieckie

Cel szkolenia Uczestnicy szkolenia zdobędą praktyczne umiejętności podejmowania etycznych decyzji w kwestiach wątpliwych oraz przeciwdziałania korupcji w instytucji publicznej. Metoda Wykład, ćwiczenia indywidualne i grupowe, dyskusja. Wykładowca Ekspert w dziedzinie etyki, wykładowca, magister psychologii Uniwersytetu Warszawskiego.Tworzyła programy i nadzorowała projekty edukacyjne dla urzędników państwowych z Polski, krajów Partnerstwa Wschodniego oraz Afganistanu, prowadzonymi z ramienia Krajowej Szkoły Administracji Publicznej, również we współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych oraz Kancelarią Prezesa Rady Ministrów. Doradca w Fundacji Otwarty Dialog, do spraw etyki w organizacji,… czytaj więcej