Warsztaty eksperckie – Szacowanie ryzyka i ocena skutków zgodnie z RODO

 • Organizator: Centrum Szkoleń IOD
 • 2019-09-24
 • Warszawa, mazowieckie

Zapraszamy do udziału w nowych i wyjątkowych warsztatach eksperckich, które powstały w oparciu o wiedzę i doświadczenie zdobyte podczas pierwszego roku obowiązywania i stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).   Warsztaty skierowane są do inspektorów ochrony danych oraz osób i/lub zespołów zajmujących się ochroną danych w organizacji.   Uczestnicy warsztatów otrzymają wyjaśnienie… czytaj więcej

Obieg Dokumentacji w Urzędzie Tradycyjnym i Elektronicznym(EZD)

 • Organizator: AVENHANSEN® Sp. z o.o.
 • 2019-10-02
 • Warszawa, mazowieckie

Zapraszamy na naszą stronę internetową: Obieg Dokumentacji w Urzędzie Tradycyjnym i Elektronicznym (EZD)>>>   Korzyści dla uczestników szkolenia: Uczestnicy zapoznają się z zasadami procesu tworzenia prawa wewnętrznego, przybliżone zostaną zagadnienia związane z organizacją obiegu korespondencji, czynności kancelaryjnych, trybu przekazywania dokumentacji akt spraw zakończonych z komórek organizacyjnych do archiwum zakładowego lub składnicy akt. Szkolenie polecamy dla: Kierownicy i każdy pracownik rejestrujący pisma i zakładający sprawy. Metody, które zastosujemy podczas szkolenia: Wykład Prezentacja multimedialna Ćwiczenia warsztatowe… czytaj więcej

Podział majątku wspólnego małżonków po ustaniu wspólności z rozliczaniem praw spółkowych jako składnika majątku wspólnego i rozliczenie konkubinatu w orzecznictwie Sądu Najwyższego

 • Organizator: Centrum Szkoleń EUreka
 • 2019-10-10
 • Warszawa, mazowieckie

 Cel szkolenia: 1.Wspólność ustawowa jako wspólność bezudziałowa 2.Pojęcie „majątku wspólnego” 3.Wkład w spółce cywilnej pokryty z majątku odrębnego małżonka 4.Nabycie przez małżonka udziału w spółce kapitałowej za środki z majątku wspólnego 5.Przynależność praw spółkowych do majątków małżonków 6.Rozliczenia między małżonkami spraw spółkowych jako składnika majątku wspólnego 7.Przedmiot podziału 8.Ustalenie składu majątku, wartości oraz sposób wyjścia z niepodzielności 9.Rozliczenie budowy na gruncie stanowiącym majątek osobisty małżonka 10.Konkubent jako uczestnik postępowania w sprawie o podział majątku wspólnego małżonków… czytaj więcej

Zarządzanie sobą w stresie wynikające z pracy w Urzędzie pracy

 • Organizator: Centrum Szkoleń EUreka
 • 2019-10-10
 • Katowice, slaskie

  Cele szkolenia   Dostarczyć wiedzy, umiejętności i narzędzi w zakresie praktycznego zapobiegania i radzeniu sobie ze stresem uwzględniającą specyfikę pracy w Urzędzie Pracy.   Cele szczegółowe szkolenia:   1. Przekazanie wiedzy nt. determinant sytuacji trudnej pracownika Urzędu Pracy.   Uczestnicy:   potrafią zdiagnozować sytuację jako trudną   potrafią spojrzeć na sytuację z różnych perspektyw   potrafią określić bariery, występujące w sytuacji trudnej oraz znaleźć dla nich rozwiązanie   Nabycie umiejętności zarządzania emocjami w sytuacji stresowej… czytaj więcej