Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją

 • Organizator: AVENHANSEN® Sp. z o.o.
 • 2017-06-26
 • Warszawa, mazowieckie

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4       Elektroniczne zarządzanie dokumentacją to system wykonywania czynności kancelaryjnych, dokumentowania przebiegu załatwiania spraw, gromadzenia i tworzenia dokumentacji w postaci elektronicznej, realizowany w ramach systemu teleinformatycznego, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 5 ust. 2b ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2011 r. Nr 123, poz. 698, z późn. zm.).      … czytaj więcej

PROFESJONALNA OBSŁUGA KLIENTA

 • Organizator: ACC Training & Consulting Group
 • 2017-06-28
 • Warszawa, mazowieckie

Szanowni Państwo, Zapraszamy serdecznie do udziału w szkoleniu:        PROFESJONALNA OBSŁUGA  KLIENTA MIEJSCE I TERMIN SZKOLENIA: WARSZAWA (Centrum)  28 – 29.06.2017 r. godz. 10:00 – 16:00  Centrum Konferencyjne ADN, Al. Jana Pawła II 25 CEL SZKOLENIA Pogłębienie wiedzy na temat profesjonalnej obsługi Klienta Wzrost umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych w relacjach z Klientem oraz wzrost pewności siebie w kontaktach z Klientem Poznanie i przećwiczenie techniki efektywnej komunikacji z Klientem w oparciu o praktyczne przykłady Rozwój samoświadomości emocjonalnej oraz umiejętności odpowiedniego reagowania w sytuacjach… czytaj więcej

PROFESJONALNA OBSŁUGA INTERESANTA W URZĘDZIE

 • Organizator: ACC Training & Consulting Group
 • 2017-06-29
 • Warszawa, mazowieckie

Szanowni Państwo, Zapraszamy serdecznie do udziału w szkoleniu:        PROFESJONALNA OBSŁUGA INTERESANTA W URZĘDZIE MIEJSCE I TERMIN SZKOLENIA: WARSZAWA (Centrum)  29.06.2017 r. godz. 10:00 – 16:00  Centrum Konferencyjne ADN, Al. Jana Pawła II 25 CEL SZKOLENIA Uczestnicy szkolenia zdobędą umiejętności praktyczne w zakresie: profesjonalna obsługa interesanta w urzędzie, asertywna komunikacja z klientem, radzenie sobie w sytuacjach konfliktowych, METODA SZKOLENIA Dyskusje moderowane, gry szkoleniowe, ćwiczenia indywidualne i grupowe, studium przypadku, techniki twórczego rozwiązywania problemów – burza mózgów. WYKŁADOWCA… czytaj więcej

Działania edukacyjno – informacyjne oraz współpraca z mediami. Tworzenie pozytywnego wizerunku przedsiębiorstw wodociągowych.

 • Organizator: Gdańska Fundacja Wody
 • 2017-06-29
 • Gdańsk, pomorskie

Zagadnienia związane z tworzeniem pozytywnego wizerunku przedsiębiorstw wodociągowych w Polsce wzbudzają coraz większe zainteresowanie kadry zarządzającej. Sposób postrzegania firmy przez potencjalnego klienta nabiera obecnie coraz większego znaczenia. W firmach wodociągowych wzrasta świadomość, że przedsiębiorstwo nie może być pozbawione działu PR, rzecznika czy też działu marketingu, które kreują ich pozytywny wizerunek wśród klientów/społeczeństwa, a w sytuacjach kryzysowych potrafią prawidłowo reagować. Propagowanie pozytywnych działań i inicjatyw ekologicznych wśród dzieci i młodzieży stało się dziś nie… czytaj więcej

Prezentacje i wystąpienia publiczne

 • Organizator: Agencja SEDNO Sp. z o.o.
 • 2017-08-08
 • Legnica, dolnoslaskie

Krótko o szkoleniu: Umiejętność profesjonalnego prowadzenia wystąpień publicznych należy obecnie do kręgu najbardziej pożądanych kwalifikacji. Prezentacje przed audytorium są elementami funkcjonowania zawodowego coraz szerszego kręgu specjalistów – począwszy od szkoleniowców, prawników, handlowców a skończywszy na pracownikach administracji publicznej, inżynierach czy informatykach. Nie w każdym przypadku zdobyte wykształcenie czy doświadczenie zawodowe przygotowuje do wystąpień a nie każda osoba posiada cechy ułatwiające prezentowanie idei na forum publicznym. Niewątpliwie jednak każdy może nauczyć się podstawowych zasad efektywnej prezentacji… czytaj więcej

NEGOCJACJE I MEDIACJE

 • Organizator: ACC Training & Consulting Group
 • 2017-08-29
 • Warszawa, mazowieckie

Szanowni Państwo, Zapraszamy serdecznie do udziału w szkoleniu:      NEGOCJACJE I MEDIACJE TERMIN I MIEJSCE SZKOLENIA: WARSZAWA (Centrum) 29.08.2017 r. godz. 10:00 – 16:00 Centrum Konferencyjne ADN, Al. Jana Pawła II 25 CEL SZKOLENIA zdobycie wiedzy teoretycznej i praktycznej w zakresie negocjacji i mediacji. przećwiczenie umiejętności w zakresie komunikacji, negocjacji oraz mediacji w praktycznych sytuacjach. przygotowanie do właściwej współpracy w obszarze konfliktu. umiejętne wykorzystywanie stylów radzenia sobie z konfliktem. poznanie zakresu aktywnego słuchania w zakresie negocjacji i mediacji. przygotowanie do podjęcia dalszej edukacji w zakresie… czytaj więcej

Radzenie sobie ze stresem w obsłudze Klienta

 • Organizator: VIDI Centrum Rozwoju Kadr
 • 2017-09-01
 • Warszawa, mazowieckie

PROGRAM WARSZTATÓW SZKOLENIOWYCH Budowanie autorytetu poprzez zachowania werbalne i niewerbalne (słowa klucze, język ciała). Techniki wywierania pozytywnego pierwszego wrażenia. Analiza swoich mocnych i słabych stron w kontakcie z klientami, Typologia trudnego klienta, sposoby reagowania (również klient agresywny i wulgarny). Radzenie sobie z trudnymi, agresywnymi zachowaniami. Asertywność pracownika .Klient się czepia! – szansa, czy zagrożenie? Interpretacja zachowań klientów na różnych etapach procesu obsługi. Strategie manipulacyjne klientów – antystrategie. Dopasowywanie stylu prowadzonych rozmów/obsługi do stylu… czytaj więcej

Kontrola zarządcza

 • Organizator: VIDI Centrum Rozwoju Kadr
 • 2017-09-01
 • Warszawa, mazowieckie

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA Kontrola zarządcza Program 8 h szkoleniowych: Numer bloku tematycznego Blok tematyczny Liczba godzin 1. Kontrola zarządcza – wprowadzenie do zagadnienia:  Istota kontroli zarządczej  Obszar podmiotowy i przedmiotowy stosowania kontroli zarządczej  Cele kontroli zarządczej i przesłanki jej stosowania 1,5 2. Podstawy prawne kontroli zarządczej w Polsce:  Ustawa o finansach publicznych  Komunikat Ministra Sprawiedliwości w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych  Inne… czytaj więcej

Coaching jako narzędzie zarządzania pracownikami (2 dni)

 • Organizator: ACC Training & Consulting Group
 • 2017-09-27
 • Warszawa, mazowieckie

Miejsce i termin szkolenia Centrum Konferencyjne ADN, Al. Jana Pawła II 25, WARSZAWA (Centrum) Termin: 27 – 28.09.2017r. Godziny: 10:00 – 16:00 Adresaci szkolenia Szkolenie adresowane jest do osób zajmujących stanowiska kierownicze, które  zarządzają zespołami pracowników ale nie posiadają doświadczenia w prowadzeniu coachingu. Cel szkolenia udoskonalenie umiejętności zarządzania zespołem przez zastosowanie metod coachingowych jako narzędzia  rozwijania kompetencji pracowników, poznanie technik coachingowych poprzez ćwiczenia w oparciu o praktyczne przykłady, możliwość zamówienia bezpłatnej, próbnej sesji… czytaj więcej