Przeciwdziałanie nadużyciom w projektach unijnych.

  • Organizator: J.G. Training
  • 2017-09-18
  • Warszawa, mazowieckie

Komisja Europejska w perspektywie finansowej 2014-2020 kładzie duży nacisk na kwestię przeciwdziałania nadużyciom finansowym. Instytucje systemu zarządzania i kontroli muszą mieć świadomość zagrożeń, jakie może spowodować wystąpienie nadużyć finansowych, przypadków korupcji czy konfliktu interesów i potrafić oszacować istniejące ryzyko, by eliminować potencjalne lub realne zdarzenia. Od pracowników instytucji systemu zarządzania i kontroli Komisja Europejska oczekuje odpowiedniej wiedzy oraz zapobiegania nadużyciom finansowym, które mogą powstać w toku wykonywania codziennych obowiązków, a także zapewnienia działania w najlepszym interesie… czytaj więcej

Zarządzanie projektami zgodnie z metodyka PCM – standard UE – szkolenie na kierownika projektu

  • Organizator: V Financial Conferences
  • 2017-10-02
  • Warszawa, mazowieckie

V Financial Conferences serdecznie zaprasza do udziału w szkoleniu “Zarządzanie projektami zgodnie z metodyka PCM – standard UE – szkolenie na kierownika projektu” w dniach 2-4 X 2017r. w Warszawie. Warsztaty kierujemy do: • Wszystkich Departamentów i Jednostek Administracji Publicznej a w szczególności do: • Kierowników i kandydatów na kierowników • Członków zespołów zadaniowych i projektowych Szczegółowy program szkolenia: http://vfconferences.pl/data/Aktualnosci/Pliki/253_broszura.pdf Zapraszamy serdecznie do kontaktu! Zespół V Financial Conferences

ZARZADZANIE PROCESOWE, MAPOWANIE PROCESÓW praktyczne aspekty optymalizacji procesów w administracji

  • Organizator: V Financial Conferences
  • 2017-10-12
  • Warszawa, mazowieckie

V Financial Conferences serdecznie zaprasza do udziału w szkoleniu “ZARZĄDZANIE PROCESOWE, MAPOWANIE PROCESÓW praktyczne aspekty optymalizacji procesów w administracji” w dniu 12-13 X 2017r. w Warszawie. Podczas szkolenia omówimy szczegółowo m.in.: • Modele referencyjne procesów • Normy i metodyki tworzenia procesów • Aspekty zarządzania procesami od motywacji biznesowej do poziomu implementacji procesu Szczegółowy program szkolenia: http://vfconferences.pl/data/Aktualnosci/Pliki/254_broszura.pdf   Zapraszamy serdecznie do kontaktu! Zespół V Financial Conferences