PRZETWARZANIE DANYCH PRACOWNIKÓW – nowelizacja przepisów RODO i wytyczne UODO dla pracodawców

 • Organizator: AVENHANSEN® Sp. z o.o.
 • 2019-04-03
 • Kraków, malopolskie

Zapraszamy na naszą stronę internetową: PRZETWARZANIE DANYCH PRACOWNIKÓW – nowelizacja przepisów RODO i wytyczne UODO dla pracodawców>>>> Każdy Pracodawca jest szczególnie narażony na daleko idące konsekwencje braku implementacji obowiązujących przepisów prawa pracy oraz ochrony danych, gdyż w działach HR, personalnych i kadrowych posiada on olbrzymie ilości danych swych pracowników i osób współpracujących, stanowiących także dane szczególnych kategorii. Polski ustawodawca przygotował zmiany nowelizacyjne w zakresie przepisów dotyczących przetwarzania danych pracowniczych w kontekście samego zatrudnienia, jak również… czytaj więcej

Koszty postępowania egzekucyjnego w egzekucji administracyjnej w ujęciu wierzycieli i organów egzekucyjnych. Najnowsze orzecznictwo sądowe.

 • Organizator: Centrum Szkoleń EUreka
 • 2019-04-10
 • Warszawa, mazowieckie

Cel szkolenia i program 1. Opłata manipulacyjna – podstawy prawne naliczania i poboru. 2. Opłata egzekucyjna – podstawy prawne naliczania i poboru. 3. Zasady zaokrąglania kosztów egzekucyjnych i opłaty manipulacyjnej. Koszty upomnienia. 4. Wydatki egzekucyjne w egzekucji administracyjnej należności pieniężnych. 5. Koszty egzekucyjne –zasady poboru, podziału pomiędzy organy egzekucyjne oraz tryb wydawania postanowień kosztowych. 6. Podstawy i tryb zwrotu kosztów egzekucyjnych. 7. Udzielanie ulg w spłacie należności kosztowych. 8. Przedawnienie kosztów egzekucyjnych i kosztów… czytaj więcej

Praktyczne aspekty postępowania restrukturyzacyjnego. Uprawnienia i obowiązki wierzycieli, dłużnika oraz organów postępowania restrukturyzacyjnego.

 • Organizator: Centrum Szkoleń EUreka
 • 2019-04-15
 • Warszawa, mazowieckie

Cel szkolenia i program Program: 1. Podstawy otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego – obowiązki Dłużnika w zakresie skutecznego złożenia wniosku restrukturyzacyjnego:  pojęcie niewypłacalności i zagrożenia niewypłacalnością zakres podmiotowy stosowania ustawy Prawo restrukturyzacyjne przesłanki wszczęcia i prowadzenia poszczególnych postępowań restrukturyzacyjnych przesłanki negatywne wydania postanowienia o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego 2. Rodzaje postępowań restrukturyzacyjnych,  ich charakterystyka i przebieg: kryteria wyboru postępowania restrukturyzacyjnego postępowanie o zatwierdzenie układu przyspieszone postępowania układowego postępowanie układowe postępowanie sanacyjne wpływ postępowań restrukturyzacyjnych na postępowania… czytaj więcej

Projektowane zmiany procedury cywilnej

 • Organizator: Centrum Szkoleń EUreka
 • 2019-04-15
 • Warszawa, mazowieckie

Inne terminy 16.04.2019 r. – Kraków 14.05.2019 r. – Poznań Cel szkolenia i program Adresaci szkolenia:  Wykład adresowany jest głównie do profesjonalnych pełnomocników adwokatów i radców prawnych oraz osób uczestniczących w aplikacjach przygotowujących do wykonywania wskazanych zawodów. Cel szkolenia : Celem niniejszego szkolenia jest pogłębienie przez słuchaczy wiedzy praktycznej dotyczącej prawidłowego wykonywania zawodu adwokata i radcy prawnego. Szkolenie to pozwoli uczestnikom zapoznać się z proponowanymi najnowszymi zmianami w procedurze cywilnej zmierzającymi do przyśpieszenia postępowania… czytaj więcej

Obieg Dokumentacji w Urzędzie Tradycyjnym i Elektronicznym(EZD)

 • Organizator: AVENHANSEN® Sp. z o.o.
 • 2019-04-16
 • Warszawa, mazowieckie

Zapraszamy na naszą stronę internetową: Obieg Dokumentacji w Urzędzie Tradycyjnym i Elektronicznym(EZD)>>>   Korzyści dla uczestników szkolenia: Uczestnicy zapoznają się z zasadami procesu tworzenia prawa wewnętrznego, przybliżone zostaną zagadnienia związane z organizacją obiegu korespondencji, czynności kancelaryjnych, trybu przekazywania dokumentacji akt spraw zakończonych z komórek organizacyjnych do archiwum zakładowego lub składnicy akt. Szkolenie polecamy dla: Kierownicy i każdy pracownik rejestrujący pisma i zakładający sprawy. Metody, które zastosujemy podczas szkolenia: Wykład Prezentacja multimedialna Ćwiczenia warsztatowe Program… czytaj więcej