Zarządzanie zespołem projektowym

 • Organizator: Agencja SEDNO Sp. z o.o.
 • 2019-08-22
 • Kraków, malopolskie

Krótko o szkoleniu: Szkolenie ma za zadanie uświadomić uczestnikom jak ważną rolę pełni lider zespołu. Pokazuje jak tworzyć, motywować i przeprowadzać przez trudności skuteczny, zgrany zespół. Korzyści ze szkolenia: 1. Praktyczne przykłady 2. Na życzenie uczestników szkolenia – praca na przykładach z ich miejsc pracy 3. Szkolenie w formie warsztatowej, jednak uwzględniające pigułkę aktualnej wiedzy 4. Duża elastyczność treningu – dopasowanie do potrzeb uczestników 5. Wskazówki na przyszłość – jakie umiejętności warto rozwijać po szkoleniu Umiejętności,… czytaj więcej

Obsługa trudnego klienta

 • Organizator: Agencja SEDNO Sp. z o.o.
 • 2019-08-26
 • Kraków, malopolskie

Krótko o szkoleniu: Dziś klienci są bardzo wymagający, wiedzą czego oczekują od firm i osób ich obsługujących. Dlatego większość organizacji traktuje jakość obsługi klienta jako wręcz strategiczną kwestię, zdając sobie sprawę z korzyści: jakość obsługi – relacji z klientami wpływa na ich lojalność względem firmy, co przekłada się na rozwój biznesu. Korzyści ze szkolenia: Celem szkolenia jest poprawa komunikacji z klientem w różnych sytuacjach zawodowych: obsługa, przyjmowanie reklamacji, oraz w innych sytuacjach trudnych. Umiejętności, jakie nabędą uczestnicy:… czytaj więcej

PRZETWARZANIE DANYCH PRACOWNIKÓW – nowelizacja przepisów RODO i wytyczne UODO dla pracodawców

 • Organizator: AVENHANSEN® Sp. z o.o.
 • 2019-09-19
 • Kraków, malopolskie

Zapraszamy na naszą stronę internetową: PRZETWARZANIE DANYCH PRACOWNIKÓW – nowelizacja przepisów RODO i wytyczne UODO dla pracodawców>>>> Każdy Pracodawca jest szczególnie narażony na daleko idące konsekwencje braku implementacji obowiązujących przepisów prawa pracy oraz ochrony danych, gdyż w działach HR, personalnych i kadrowych posiada on olbrzymie ilości danych swych pracowników i osób współpracujących, stanowiących także dane szczególnych kategorii. Polski ustawodawca przygotował zmiany nowelizacyjne w zakresie przepisów dotyczących przetwarzania danych pracowniczych w kontekście samego zatrudnienia, jak również… czytaj więcej

Instrukcja Kancelaryjna dla Urzędników – Warsztaty

 • Organizator: AVENHANSEN® Sp. z o.o.
 • 2019-09-26
 • Warszawa, mazowieckie

  Serdecznie zapraszamy na naszą stronę internetową: Instrukcja Kancelaryjna dla Urzędników – Warsztaty>>> Korzyści dla uczestników szkolenia: Uczestnicy zapoznają się z zasadami procesu tworzenia prawa wewnętrznego, przybliżone zostaną zagadnienia związane z organizacją obiegu korespondencji, czynności kancelaryjnych, trybu przekazywania dokumentacji akt spraw zakończonych z komórek organizacyjnych do archiwum zakładowego lub składnicy akt. Szkolenie polecamy dla: Kierownicy i każdy pracownik rejestrujący pisma i zakładający sprawy. Metody, które zastosujemy podczas szkolenia: Wykład Prezentacja multimedialna Ćwiczenia… czytaj więcej