Do głównych kompetencji pełnomocnika należy koordynacja działań rządu mających na celu likwidację zbędnych przepisów oraz zwalczanie utrudnień prawnych, jakie codziennie napotykają obywatele i przedsiębiorcy.

Pełnomocnik jest odpowiedzialny za monitorowanie działań rządu i wspieranie inicjatyw mających na celu walkę z nadmiernymi regulacjami w życiu publicznym. W jego gestii leży przegląd dokumentów i projektów aktów prawnych, nad którymi pracuje rząd, a następnie wybór propozycji priorytetowych z punktu widzenia zmniejszania biurokracji. Pełnomocnik może również udzielać rekomendacji co do trybu prac nad tymi projektami.

W celu skutecznej realizacji swoich obowiązków, pełnomocnik współpracuje z rządem, Sejmem, a także organizacjami pozarządowymi. Pełnomocnik do Spraw Ograniczania Biurokracji jest organem pomocniczym Prezesa Rady Ministrów. Ustanowiony został zarządzeniem Prezesa Rady Ministrów.

Biogram Adama Jassera>>