W Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów są dostępne przekazane przez Krajową Szkołę Administracji Publicznej ostateczne wyniki postępowania kwalifikacyjnego dla pracowników służby cywilnej ubiegajacych się o mianowanie w 2009 roku.

Na poczatku lipca br. rząd zmienił nie tylko limit mianowań na 2009 r., ale także termin mianowań: z 1 października 2009 r. na 1 grudnia 2009 r. Limity mianowań na kolejne lata pozostają bez zmian: w 2010 r. – 2 000 osób i w 2011 r. – 2 500 osób.