Agencja będzie odpowiadała m.in. za realizację działań związanych z infrastrukturą uczelni, wsparciem instrumentów finansowych, rozwojem sieci szerokopasmowej, systemów miejskiego transportu zbiorowego, infrastruktury drogowej, promowania zrównoważonego rozwoju turystyki, a nawet budową tras rowerowych.

Co istotne, w tych wypadkach o środki nie będą wcale występować przedsiębiorcy. Potencjalnymi beneficjentami programu rozwoju Polski wschodniej są bowiem głównie jednostki samorządu terytorialnego oraz podmioty działające na rzecz rozwoju gospodarczego. PARP będzie pełnił funkcję tzw. instytucji pośredniczącej (odpowiedzialnej m.in. za nabór i ocenę wniosków). Program może być realizowany tylko na terenie pięciu województw: lubelskiego, podlaskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego.