– Przy naszej skali potrzeb warto samemu kupić pieniądze na rynku, a nie korzystać z usług pośredników – dodaje skarbnik.

Dlatego Warszawa zdecydowała się na pozyskanie poprzez emisję obligacji kilku miliardów zł. Proces ten rozpocznie się już w przyszłym roku przez wyemitowanie dziesięcioletnich papierów o wartości 300 mln euro.

Pula środków na inwestycje, które samorządy będą miały do dyspozycji z funduszy unijnych, spowoduje, że będą one coraz chętniej sięgały po zewnętrzne źródła finansowania. Nie chodzi tylko o emisję obligacji komunalnych, ale także o współpracę z takimi instytucjami jak Europejski Bank Inwestycyjny. W tym także może być pomocny rating, co pokazuje przykład Mazowsza. Jako jedyny region w Polsce ma ono nadany rating międzynarodowy.