Adresatem akcji są samorządy terytorialne, które przy współpracy z organizacjami pozarządowymi i mieszkańcami chcą udoskonalać praktykę sprawowania władzy i administrowania, dążąc do wyeliminowania korupcji i innych form patologii.

Receptą na wzrost skuteczności i uczciwości jest kierowanie się przez władze lokalne w swoich działaniach 6 zasadami dobrego rządzenia:

 • przejrzystości
 • braku tolerancji dla korupcji
 • partycypacji społecznej
 • przewidywalności
 • fachowości
 • rozliczalności
 • W dniu 23 października br. (czwartek) odbędzie się konferencja podsumowująca działania realizowane w ramach tegorocznej edycji Akcji Społecznej Przejrzysta Polska: Forum Przejrzysta Polska 2008 oraz projektu „System certyfikacji jednostek samorządu terytorialnego uczestniczących w Akcji Społecznej Przejrzysta Polska”.

  Konferencja będzie poświęcona przede wszystkim podsumowaniu rezultatów audytu zewnętrznego wdrażania zasad dobrego rządzenia w 16 samorządach gminnych i powiatowych w całej Polsce oraz wyników konkursu na najbardziej przyjazny dla klientów Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) przeprowadzonego wśród uczestników tegorocznego Forum Przejrzysta Polska.

  Konferencja odbędzie się w siedzibie AGORY S.A. w Warszawie, ul. Czerska 8/10 w godz. 10.30-15.00. Weźmie w niej udział ok. 80 reprezentantów samorządów gminnych i powiatowych z całej Polski, a także zaproszonych gości oraz przedstawicieli mediów. Wśród prelegentów głos zabierze m.in. prof. Jerzy Regulski, Prezes Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej oraz prof. Michał Kulesza, członek Rady Nadzorczej FRDL.

  W przypadku jakichkolwiek pytań w sprawie konferencji prosimy o kontakt z koordynatorką Akcji Społecznej Przejrzysta Polska Iloną Matysiak: 022 322 84 07, 0 602 241 800, ilona.matysiak@frdl.org.pl.

  Szczegółowe informacje o programie „Przejrzysta Polska” >>>