Obecnie coraz większego znaczenia nabiera umiejętne wykorzystanie gromadzonych zasobów danych w celu wydobycia z nich użytecznej wiedzy. Odkrywanie ukrytych w nich zależności, wyznaczanie najskuteczniejszych form działania, monitorowanie skutków podjętych działań lub projektów czy też przeciwdziałanie nadużyciom przy wydawaniu publicznych pieniędzy to tylko skrawek możliwości, jakie przynosi dogłębna analiza danych.

administracja

Zapraszamy na seminarium „Analiza danych w administracji publicznej”, podczas którego zaproszeni przez nas goście zaprezentują przykłady zastosowania analizy danych w różnych obszarach.
Swoją wiedzą i doświadczeniem podzielą się z nami:

  • Monika Korolewska
    Główny Specjalista z Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu
  • Marek Ostanek
    Zastepca Dyrektora Departamentu Rozwoju Infrastruktury Urzędu Komunikacji Elektronicznej
  • Krzysztof Jakóbik
    Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego w Krakowie

Spotkanie rozpocznie gość specjalny John. K. Thompson, General Manager – Advanced Analytics, Dell Software. Oczywiście nie zabraknie także specjalistów StatSoft Polska, którzy od 20 lat zapewniają wsparcie w obszarze analizy danych.

Podczas spotkania zostaną poruszone tematy związane m.in. z badaniami ankietowymi, analizami i raportowaniem z wykorzystaniem rozwiązań Statistica, automatyzacją projektów analitycznych, wizualizacją danych, w tym z wykorzystaniem danych geograficznych, oceną efektywności wydatkowania środków pomocowych, prognozowaniem z uwzględnieniem uwarunkowań społecznych i demograficznych itp.

Udział bezpłatny.
Zachęcamy do zgłoszenia uczestnictwa.

Termin: 25 czerwca 2015r., godz. 11:00-14:00.
Rejestracja od 10:30.
Miejsce: Hotel Gromada Lotnisko w Warszawie.

Kontakt: info@statsoft.pl
Tel. 12 428 43 00
Rejestracja i informacje

patronat