16 września Dzień Otwarty Zamówień Publicznych odbędzie się już po raz dziewiąty. Edycja ta jest przedsięwzięciem innowacyjnym, gdyż jego transmisja odbywać się będzie on-line. Taka organizacja spotkania jest proponowana drugi raz – poprzednio została przyjęta bardzo entuzjastycznie.

W czasie IX Dnia Otwartego planowane są panele dyskusyjne z udziałem ekspertów ds. zamówień publicznych APEXnet oraz zaproszonych gości, odpowiedzi na pytania zadawane przez uczestników, a także rozstrzygnięcie konkursów i losowanie nagród. W spotkaniu wezmą udział najlepsi eksperci zamówień publicznych, którzy uczestniczą w posiedzeniach podkomisji sejmowej zajmującej się zmianą ustawy Prawo zamówień publicznych.

W programie między innymi:

1.    PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH – CZAS NA NOWĄ USTAWĘ?
Udział w dyskusji: Grzegorz Czaban, Łukasz Czaban, Iwona Wierzgała
Moderator dyskusji: Jerzy Czaban

2.    PODNIESIENIE PROGU BAGATELNOŚCI Z 14 000 EURO do 30 000 EURO – WADY I ZALETY ROZWIĄZANIA
Prowadzący wykład: Grzegorz Czaban

3.    "ZIELONE ZAMÓWIENIA“ – CZY WARTO I DLACZEGO NALEŻY STOSOWAĆ INNE NIŻ CENA KRYTERIA WYBORU  OFERT
Prowadzący wykład: Łukasz Czaban

4.    Wybrane pytania uczestników Dnia Otwartego w odpowiedziach ekspertów
Odpowiedzi udzielą: Grzegorz Czaban, Jerzy Czaban, Łukasz Czaban

KONTAKT
Dorota Kowalska
22 205 89 00
dorota.kowalska@apexnet.pl
www.apexnet.pl

>>Szczegóły<<