Został podniesiony podstawowy próg, od którego zależy obowiązek stosowania ustawy – z 6 do 14 tys. euro. Nowelizacja wprowadza ograniczenie możliwości wnoszenia środków ochrony prawnej. Wykonawcy w postępowaniach o wartości poniżej 137 tys. euro lub 211 tys. euro nie będą mogli wnosić odwołań oraz skarg na orzeczenia arbitrów.