– Wyniki audytu dostarczą informacji dla szefa KPRM na temat prawidłowości przeprowadzonych w urzędach prac i staną się podstawą dla podjęcia dalszych działań w zakresie reformy wynagrodzeń pracowników administracji państwowej – twierdzi Agnieszka Giebel, zastępca dyrektora departamentu koordynacji kontroli finansowej i audytu wewnętrznego w Ministerstwie Finansów.

Wyjaśnia również, że audyt zlecony przeprowadzą urzędy administracji rządowej, w których funkcjonuje służba cywilna. Są to ministerstwa, KPRM, urzędy centralne, UKIE, urzędy wojewódzkie, urzędy celne, izby celne, urzędy kontroli skarbowej, urzędy skarbowe, izby skarbowe oraz tzw. jednostki progowe. Audyt dotyczyć będzie tylko urzędów, w których jest zatrudnionych co najmniej 100 członków korpusu służby cywilnej.