Obecnie nie mają już takiej możliwości. Zniosło ją obowiązujące od soboty rozporządzenie ministra edukacji narodowej z 14 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. nr 214, poz. 1580).

Nauczyciele ubiegający się o awans zawodowy nie będą musieli również przedstawiać planu rozwoju zawodowego, sprawozdania z jego realizacji i oceny dorobku zawodowego za okres stażu. Informacje o tych dokumentach będzie zawierało zaświadczenie wystawione przez dyrektora szkoły dołączane do wniosku.