b2b.uk.net to:

 • prezentacja ofert biznesu brytyjskiego oraz innych krajów UE kierowanych do Polski
 • wyczerpująca informacja o potencjale i potrzebach polskich gmin
 • interaktywna współpraca między użytkownikami portalu
 • pomoc w nawiązywaniu biznesowych kontaktów
 • promocja polskich gmin jako partnerów wspólnych przedsięwzięć oraz gospodarzy i właścicieli atrakcyjnych terenów inwestycyjnych
 • Polskim partnerem jest Europejska Wszechnica Samorządowa – zespół Fundacji Promocji Gmin Polskich.

  b2b oferuje gminom partnerskim Europejskiej Wszechnicy Samorz±dowej bezpłatną prezentację w języku polskim i angielskim adresowaną do potencjalnych inwestorów z krajów Unii Europejskiej oraz bezpłatny dostęp do wszystkich serwisów zamieszczonych na portalu.

  Zapraszamy wójtów, burmistrzów, prezydentów miast do partnerstwa w Europejskiej Wszechnicy Samorządowej.

  Kontakt:
  Klaudia Sanetra-Reut
  Dyrektor EWS
  ksanetra@cigg.pl
  tel/fax: (22) 827 19 99, 827 98 10, 622 71 15

  źródło: www.ingmina.pl