Stanowiska te określa rozporządzenie prezesa Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. Zgodnie z nim kierownik świetlicy, klubu, obiektu sportowego czy ciepłowni nie jest urzędnikiem.

Nowelizacja zatem nie uzdrowi źle funkcjonującego systemu. Ustawa nie obejmuje bowiem zatrudnianych w spółkach miejskich. Tymczasem gminy mają ogromną liczbę przedsiębiorstw, w których wójt, burmistrz czy prezydent może zatrudnić kogo zechce – tłumaczy prof. Jerzy Regulski, prezes Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej.