Projekt przewiduje wprowadzenie podpisu urzędowego przeznaczonego do elektronicznych dokumentów identyfikacyjnych (eID). Urzędy administracji publicznej będą go wydawać, aby umożliwić kontakt elektroniczny z obywatelem.

– Dzięki identyfikatorowi wydanemu przez urząd osoba fizyczna będzie mogła podpisać wszystkie dokumenty wysyłane do urzędu drogą elektroniczną – tłumaczy dr inż. Wacław Iszkowski, prezes Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji.

Resort zamierza również wprowadzić elektroniczny podpis osób prawnych. Ma być to rozwiązanie pośrednie – między bezpiecznym podpisem kwalifikowanym a zwykłym podpisem elektronicznym.

– Możliwość stosowania elektronicznej pieczęci podmiotów publicznych i gospodarczych stanie się dużym ułatwieniem dla osób prawnych – mówi Wacław Iszkowski.

– Umożliwi to stosowanie podpisów opartych o kwalifikowany, jak również zwykły certyfikat oraz składanych za pomocą lub bez pomocy bezpiecznego urządzenia do składania podpisu elektronicznego – tłumaczy wiceminister gospodarki, Adam Szejnfeld.