Charakterystyczną cechą nowego dowodu tożsamości będzie dwuwarstwowość. Oznacza to, że oprócz warstwy graficznej nowy dowód będzie składał się z warstwy elektronicznej. Pierwsza z nich ma pozwolić na potwierdzenie tożsamości osoby, czyli będzie zawierała dane osobowe. Natomiast druga warstwa będzie zawierała zabezpieczone dane biometryczne. Dane gromadzone w Rejestrze dostępne będą właściwym organom gmin, które na bieżąco będą je uzupełniać. Ponadto właściwe organy gminy będą mogły prowadzić Gminne Rejestry Dowodów Osobistych.W wyniku wprowadzenia innowacji w dowodach osobistych zwiększy się liczba zadań wykonywanych przez gminy. Rekompensatą za dodatkowe obowiązki będzie mniejsza liczba klientów odwiedzających urząd w celu wymiany lub wyrobienia dowodu osobistego. Ma to nastąpić dzięki możliwości złożenia wniosku drogą elektroniczną. Ponadto dogodna komunikacja pomiędzy rejestrami PESEL i Rejestrem Dowodów Osobistych pozwoli pracownikom urzędów gmin uniknąć długotrwałej weryfikacji danych w obu systemach i zaoszczędzić czas. Zgodnie z przewidywaniami Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji nowa ustawa o dowodach osobistych nie powinna być odczuwalna dla gminnych budżetów, ponieważ wszystkie koszty zostały przewidziane w projekcie ustawy o ewidencji ludności.

Żródło:”http://samorzad.infor.pl”