Kluzik-Rostkowska zaznacza, że nie mamy 18-procentowego bezrobocia, ale 12-procentowe, a realne bezrobocie jest jeszcze mniejsze. Podkreśla też, że przy wysokim wzroście gospodarczym podniesienie płacy minimalnej nie przełoży się na spadek zatrudnienia lub wzrost szarej strefy, ale sprawi, że wzrosną wpływy z podatków do budżetu państwa. Minister przypomina również, że rząd obniża koszty pracy.