Minimalne kwoty wynagrodzeń wzrosną od 37 do 139 proc., a maksymalne od 13 do 19 proc. Wzrost wynagrodzeń najbardziej odczują osoby najmniej zarabiające. Podinspektor, który obecnie ma stawkę 910 zł brutto, po podpisaniu rozporządzenia będzie zarabiał co najmniej 1,4 tys. zł, a inspektor otrzymujący miesięcznie 1 tys. zł brutto – co najmniej 1,5 tys. zł. Natomiast wynagrodzenie geodety wzrośnie o co najmniej 600 zł. Podwyżki dla każdego pracownika będą jednak zależeć od posiadanej kategorii zaszeregowania.

Po podpisaniu rozporządzenia wiele gmin będzie musiało zmienić uchwały w sprawie wynagrodzeń wójtów, burmistrzów i prezydentów. Minimalna stawka płacy zasadniczej wójta w gminie do 15 tys. mieszkańców wzrośnie bowiem z 3450 zł do 4200 zł. Natomiast wójt większej gminy zarobi 4500 zł zamiast 3780 zł. Maksymalne wynagrodzenie szefów największych miast, starostów i marszałków nie będzie mogło jednak przekroczyć łącznie ze wszystkimi dodatkami 12 365,22 zł.

Zmienią się również maksymalne stawki wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego dla pracowników zajmujących stanowiska kierownicze. W tym roku będą one wynosić wraz z dodatkiem funkcyjnym 7 tys. zł dla kierownika jednostki oraz 6,3 tys. zł dla zastępcy. Kwoty te uwzględniają ograniczenie wynikające z ustawy z 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1593 z późn. zm.

Ponadto od 31 marca, zgodnie z projektem rozporządzenia, pracownicy będą mogli otrzymywać dodatek specjalny, np. z powodu czasowego zwiększenia obowiązków.