Nabór na staż urzędniczy w sądzie i w prokuraturze odbywał się będzie w drodze konkursu zorganizowanego przez prezesa lub prokuratora. Przeprowadzać go ma komisja konkursowa. Kandydaci z tej dodatkowej listy będą brani pod uwagę wówczas, gdy zaistnieje potrzeba zatrudnienia większej liczby osób albo gdy wybrany kandydat zrezygnuje.