Przyjęta nowelizacja zawiera także inne zmiany. Przede wszystkim bezterminowo przedłuża możliwość ubiegania się o zwrot VAT zawartego w cenie materiałów budowlanych. Z dniem wejścia Polski do UE stawka na nie wzrosła z 7 do 22 proc. Początkowo planowano, że przepisy te będą obejmować tylko wydatki poniesione do końca 2007 r. Teraz zdecydowano, że ulga ta będzie obowiązywać także później.