Audyt przeprowadzą zespoły powołane przez dyrektorów generalnych lub kierowników urzędów spośród pracowników, na podstawie metody opracowanej w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Robert Reinfuss z House of Skills uważa, że bez doświadczenia w ocenianiu wartości stanowisk, a także bez zewnętrznych konsultantów, choćby z Kancelarii Premiera, metoda może zostać źle zastosowana. W efekcie wyniki nie będą obiektywne.

Kancelaria Premiera podejmie także działania kontrolne – dodaje Jakub Skiba dyrektor generalny KPRM. Audytorzy wewnętrzni, którzy nie mogą brać udziału w wartościowaniu, sprawdzą sposób jego przeprowadzenia w urzędach. Audyt kontrolny odbędzie się prawdopodobnie na początku 2008 roku.