Zmiany w naborze do służb podległych ministrowi finansów wprowadza przygotowany przez Ministerstwo Finansów projekt nowelizacji ustawy o urzędach i izbach skarbowych.

Według Ministerstwa Finansów utworzenie skarbowego zasobu kadrowego to sposób na wykwalifikowaną i kompetentną kadrę, która „pozwoli na stworzenie stabilnej administracji podatkowej”.

Przewidziana jest również rotacja urzędników. Minister finansów będzie mógł przenieść dyrektora izby skarbowej lub naczelnika urzędu skarbowego (za jego zgodą) na to samo stanowisko -odpowiednio do innej izby lub urzędu skarbowego w tej samej lub innej miejscowości.

Obecni dyrektorzy i naczelnicy staną się członkami skarbowego zasobu kadrowego. Ci spośród nich, którzy nie są urzędnikami służby cywilnej, będą musieli zdać egzamin w ciągu dwóch lat, licząc od dnia przeprowadzenia pierwszego egzaminu do zasobu. Ten zaś ma zostać zorganizowany nie później niż sześć miesięcy od wejścia ustawy wżycie. Oblanie egzaminu będzie równoznaczne z odwołaniem.