Przygotowany projekt ustawy przewiduje powołanie dwóch spółek: do budowy stadionu w Warszawie i tzw. organizatora Euro 2012, który będzie czuwał nad realizacją wszystkich inwestycji, które znalazły się w umowie pomiędzy Polską a UEFA. Zarząd spółki ma składać się maksymalnie z trzech osób, a rada nadzorcza z nie więcej niż pięciu osób (w tym po jednej osobie zgłoszonej przez ministra finansów i ministra rozwoju regionalnego).

Elżbieta Jakubiak zwraca uwagę, że rząd zaproponuje ułatwienia przy realizacji przedsięwzięć związanych z Euro 2012 podobne jak w prawie dotyczącym budowy dróg i autostrad. – Pozwolenia i czynności związane z budową mają być wydawane przez wojewodę, a postępowania wywłaszczeniowe mają być takie jak w odniesieniu do projektów autostradowych i spółek drogowych – dodaje.

Wojewoda będzie miał jeden miesiąc na podjęcie decyzji o lokalizacji przedsięwzięć Euro 2012, a o postępowaniu będzie informował przez zamieszczanie obwieszczeń w urzędach gmin i prasie lokalnej. W ten sposób także o pozwoleniu na budowę dowiedzą się zainteresowani, a wyłącznie wnioskodawca, czyli odpowiednia spółka zostanie o tym poinformowana.