Dobry system bankowy i niezależna pozycja Narodowego Banku Polskiego (NBP) były wśród czynników, które zadecydowały o otwarciu regionalnego biura pomocowego programu JASPERS w Warszawie – powiedziała dziennikarzom europejska komisarz ds. polityki regionalnej Danuta Huebner.

Huebner dodała, że Warszawa była jednym z naturalnych kandydatów ze względu na wielkość Polski i centralne położenie w tej części Europy.

Uzgodnione już z polskimi władzami projekty, którymi zajmują się specjaliści z biura JASPERS, dotyczą drogownictwa i transportu kolejowego, ochrony środowiska, publicznego transportu w miastach oraz energetyki. Zespół pracujący w Warszawie ma też doradzać, jak lepiej wykorzystać partnerstwo publiczno-prywatne w finansowaniu przedsięwzięć infrastrukturalnych.

KE przygotowała też dwa inne programy – JEREMY, służący finansowaniu innowacyjnych małych i średnich firm oraz JESSICA, program finansujący rewitalizację miast.

Otwarto w Warszawie także biuro Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Jest to pierwsze takie biuro w nowym kraju członkowskim UE.

EBI jest instytucją finansową UE; bank powstał na podstawie Traktatu Rzymskiego w 1958 r. Właścicielami EBI są państwa członkowskie UE, w tym Polska.

EBI współpracuje z inwestorami przemysłowymi, krajowymi i zagranicznymi, za pośrednictwem banków i firm leasingowych finansuje też małe i średnie firmy. Od 1990 r. EBI pożyczył polskim kredytobiorcom ponad 13 mld euro.