Projekt nowej ustawy metropolitalnej przygotowuje prof. Michał Kulesza. Dotyczy on dużych miast lub zespołów miejskich wraz z otoczeniem. Celem ma być lepsze zarządzanie nie tylko w granicach administracyjnych. Ustawa pomoże m.in. rozwiązywać problemy komunikacyjne nowo powstających osiedli mieszkaniowych na peryferiach. Chodzi też o usprawnienie planowania strategicznego i ochronę środowiska. Specjalny status mogą uzyskać miasta, które wraz z obrzeżami mają co najmniej milion mieszkańców – pisze dziennik.