Jednakże trzeba pamiętać, iż zagrożenia pojawiają się nie tylko z zewnątrz. Na firmowe komputery i na zgromadzone na nich dane, czyha coraz więcej niebezpieczeństw również wewnątrz danego przedsiębiorstwa (pracownicy, wirusy, awarie, czynniki środowiskowe). Każde naruszenie bezpieczeństwa sieci, oznacza dla firmy wymierne straty, nie wspominając o innych skutkach, jak przestoje w pracy czy przedostanie się kluczowych danych firmy w ręce konkurencji.
Dzięki odpowiedniemu planowaniu, właściwej strategii i wykorzystywaniu odpowiednich narzędzi, jesteśmy w stanie zapewnić na tyle wysokie bezpieczeństwo sieci, aby ograniczyć ryzyko do minimum.

I o tym właśnie będziemy mówić podczas 3. edycji konferencji:

„Bezpieczeństwo firmowych sieci – lepiej zapobiegać niż naprawiać”

już 17 września 2014 r w Warszawie.

 

Spotkanie ma na celu  przede wszystkim dostarczenie rzetelnych i merytorycznych informacji od najlepszych ekspertów i praktyków – o tym, co jest naprawdę istotne w skutecznej reakcji na pojawiające się ciągle nowe zagrożenia.
Podczas konferencji będziemy rozmawiać m.in. na takie tamaty jak:

 • Współczesne zagrożenia dla firmowej sieci
 • Co zrobić, aby zapewnić bezpieczeństwo, jak to robią inni? – best practices
 • Zarządzanie pasmem sieci QoS
 • VPN – Wirtualne Sieci Prywatne
 • Systemy wykrywania włamań (IDS) i zapobiegania włamaniom (IPS) Firewall Appliance
 • Firewalle sprzętowe, programowe
 • Personal firewall
 • Appliance – ochrona zintegrowana
 • Zarządzanie tożsamością i kontrola dostępu, w tym zabezpieczenia biometryczne
 • Bezpieczeństwo punktów końcowych (Endpoint security)
 • Narzędzia do zarządzania siecią
 • Bezpieczeństwo sieci bezprzewodowych
 • Ochrona antywirusowa
 • Ochrona przed spamem na serwerze i po stronie kienta
 • Bezpieczeństwo serwerów pocztowych
 • Oprogramowanie typu spyware i adware
 • Filtrowanie treści, content security
 • Audyt i polityka bezpieczeństwa sieci
 • Problem spamu a działalność marketingowa w Internecie

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami wydarzenia: http://www.multitrain.pl/home/kalendarium/bezpieczenstwo-firmowych-sieci-3.htm
Niniejsza konferencja skierowana jest do:

 • osób odpowiedzialnych za politykę bezpieczeństwa w firmie
 • osób odpowiedzialnych za utrzymanie bezpieczeństwa w poszczególnych działach
 • dyrektorów i managerów ds. bezpieczeństwa teleinformatycznego
 • decydentów w sprawach wyboru i zakupu rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa i infrastruktury sieciowej

Osoby zainteresowane udziałem w konferencji proszone są o zapoznanie się z warunkami rejestracji i wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie wydarzenia.
W razie jakichkolwiek pytań, zapraszamy do kontaktu:

Agnieszka Różnicka
Koordynator Projektu

tel. +48 721 729 134
fax. (0-22) 244 25 37
agnieszka.roznicka@multitrain.pl