Dla mieszkańców niezwykle istotne znaczenie ma organizacja dostarczania i jakość świadczonych usług publicznych. To na tej podstawie oceniają oni działalność administracji publicznej. Organizacje nasze chcą, organizując bezpłatne szkolenia, wspierać samorządy terytorialne w realizacji tego zadania.

Program szkoleń uwzględnia prezentację najbardziej aktualnych doświadczeń w zakresie z zarządzania usługami społecznymi:

 • kulturą,
 • oświatą,
 • pomocą społeczną,

  oraz usługami technicznymi:

 • gospodarką mieszkaniową,
 • zarządzaniem drogami,
 • gospodarką komunalną (podsektor wodno–kanalizacyjny i gospodarka odpadami).
 • Szkolenia będą odbywały się w różnych miejscach w kraju. Uczestniczyć w nich będą pojedyncze osoby. Celem szkoleń jest podniesienie kompetencji pracowników samorządowych w zakresie zarządzania usługami, w tym wdrażania standardów usług, a także mierzenie kosztów i wyników dostarczania usług. Są one skierowane do osób pracujących na wszystkich trzech poziomach zarządzania: strategicznego (zastępca prezydenta, z-ca burmistrza), operacyjnego (np. kierownik wydziału w urzędzie miasta) i wykonawczego (np. osoba odpowiedzialna za dostarczanie usługi). Program będzie odpowiednio dostosowany dla osób z tych trzech poziomów zarządzania.

  Szkolenia będą prowadzone przez aktualnych praktyków samorządowych – osoby o dużych osiągnięciach i doświadczeniu, których zadaniem będzie przekazywanie wiedzy oraz moderacja dyskusji i wymiany doświadczeń. Uczestnicy otrzymają bezpłatne poradniki nt. zarządzania danym sektorem usług.

  Więcej informacji wraz z formularzem zgłoszenia na stronie www.zmp.poznan.plwww.jst.org.pl