Mimo że dotychczasowa instytucja działała sprawnie, organy podatkowe przy wydawaniu interpretacji podatkowych nie zawsze sobie radziły. Miały problemy z zachowaniem ustawowego terminu przy doręczaniu odpowiedzi podatnikom. Dodatkowo izby skarbowe zmieniały każde postanowienie urzędu przy najmniejszej nowelizacji prawa, nawet technicznej polegającej np. na modyfikacji numeracji interpretowanego przepisu.