Zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej, postępowanie kwalifikacyjne prowadzi Krajowa Szkoła Administracji Publicznej. W bieżącym roku odbywa się czwarte postępowanie organizowane przez KSAP. Pracownicy służby cywilnej składali zgłoszenia do postępowania kwalifikacyjnego od 1 stycznia do 31 maja. 3 lipca w Warszawskim Centrum EXPO XXI przystąpiły do sprawdzianu wiedzy i umiejętności.

W porównaniu z zeszłym rokiem znacząco wzrosła liczba uczestników postępowania. W 2009 roku wzięło w nim udział 1059 osób, 530 z nich uzyskało pozytywny wynik. W 2010 roku do postępowania zostały zakwalifikowane 2494 osoby. Jedną z przyczyn zwiększonego zainteresowania postępowaniem jest możliwość wyboru języka rosyjskiego w części egzaminu badającej znajomość języków obcych. Z wyboru tego skorzystała około połowa kandydatów.

Z dniem mianowania dotychczasowy stosunek pracy na podstawie umowy o pracę przekształca się w stosunek pracy na podstawie mianowania. Zmianie ulega podstawa zatrudnienia, zaś inne elementy dotychczasowego stosunku pracy, takie jak miejsce pracy, stanowisko czy wynagrodzenie zasadnicze, wynikające z umowy o pracę pozostają niezmienione.

Zgodnie z art. 51 ust. 1 ustawy o służbie cywilnej dyrektor generalny urzędu przyznaje urzędnikowi służby cywilnej, w terminie siedmiu dni od dnia mianowania, najniższy stopień służbowy przysługujący od dnia mianowania. Z tytułu posiadanego stopnia służbowego urzędnik służby cywilnej otrzymuje dodatek służby cywilnej.

Status urzędnika służby cywilnej charakteryzuje stabilniejsza forma stosunku pracy niż w przypadku pracownika służby cywilnej (ograniczony ustawowy katalog możliwości rozwiązania stosunku pracy), dodatkowe uprawnienia (np. dodatek służby cywilnej, dodatkowy urlop wypoczynkowy), ale także zwiększona dyspozycyjność oraz obowiązki i ograniczenia, np.:

• mniej korzystny sposób rekompensowania pracy w godzinach nadliczbowych – art. 97 ust. 7 i 8 ustawy o służbie cywilnej,

• zakaz tworzenia i uczestniczenia w partiach politycznych – art. 78 ust. 5 ustawy o służbie cywilnej,

• obowiązek składania oświadczeń majątkowych bez względu na zajmowane stanowisko pracy – art. 10 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 216, poz. 1584).