Zgodnie z nowymi przepisami, samorządy mogą „w celu zaspakajania zbiorowych potrzeb” mieszkańców m.in. budować infrastrukturę telekomunikacyjną (w tym internetową), wynajmować posiadane sieci przedsiębiorstwom komercyjnym, a także dostarczać Internet bezpośrednio do mieszkańców.
Wszystko pod warunkiem, że nie kwapiły się do tego wcześniej firmy prywatne.