W rozmowie z Gazetą Prawną szef SC przyznał, że: Pieniądze, którymi będziemy dysponować, trzeba lepiej dzielić. Stąd koncepcja odejścia od stosowania waloryzowanej kwoty bazowej. Jego zdaniem, jest to rozwiązanie niekoniecznie sprawiedliwe i nie motywuje pracowników. Poprzez zmianę systemu wynagrodzeń należy zapewnić większą elastyczność i możliwość wpływania na wynagrodzenia pracowników przez dyrektorów generalnych.

Sławomir Brodziński uważa, że zmiany muszą też dotyczyć tzw. rozporządzenia płacowego dla pracowników SC. Chodzi tu o np. ograniczenie wykazu stanowisk. Powinny one obowiązywać już od stycznia przyszłego roku. – Ze względu na niezgodność dzisiejszych rozwiązań krajowych z Europejską Kartą Społeczną uruchamiamy też prace nad zmianą rozliczania nadgodzin – dodał.

W opublikowanym dziś na łamach Gazety Prawnej wywiadzie czytamy także, że zniknie dodatek specjalny, przy czym w tym roku jeszcze będzie funkcjonował. Przewidziane są na niego środki i w drugiej połowie roku powinien zostać wypłacony z wyrównaniem od stycznia 2009 r. w wysokości zależnej od sytuacji budżetowej.