Mniejsze potrzeby pożyczkowe to zasługa lepszej od prognoz sytuacji gospodarczej, wyższego od założeń tempa wzrostu PKB i wyższych dochodów podatkowych – czytamy w artykule. Jak ocenia wiceminister finansów – „weszliśmy w fazę ożywienia gospodarczego i czeka nas kilka lat wysokiego tempa wzrostu gospodarki”.

Ponadto – jak powiedziała „Gazecie Prawnej” Katarzyna Zajdel-Kurowska – ministerstwo finansów przeprowadziło spotkania z inwestorami ze Skandynawii, Portugalii, Grecji i Włoch w sprawie inwestowania w polskie papiery skarbowe. „Chcemy bowiem poszerzyć bazę inwestorów i przyciągnąć ich na polski rynek, aby tu kupowali obligacje” – powiedziała w wywiadzie wiceminister.