Tegoroczny deficyt budżetowy może być nawet o 20 proc. niższy od planowanego -zapowiada Zyta Gilowska.

Zamiast przewidywanych30 mld zł różnica pomiędzy wydatkami a dochodami sięgnie tylko 24 mld zł. – Mam nadzieję, że uda się jednocześnie sfinansować pierwszy etap obniżki składki rentowej o 3 proc. oraz utrzymać wykonanie budżetu na poziomie ubiegłorocznym, kiedy wyniosło ono 80 proc. planu – powiedziała wicepremier.

Według niej na dobre wyniki budżetu złożą się zarówno oszczędności w wydatkach, jak też wyższe od prognozowanych dochody. O szczegółach nie mówiła. Stwierdziła tylko, że Polskę czeka co najmniej pięć tłustych lat. Schłodzenie tempa wzrostu przypadnie, jej zdaniem, dopiero na2012 – 2013 rok.