W Rzeszowie przedstawiciele 180 gmin i 21 powiatów podpisali porozumienie z urzędem marszałkowskim na realizację Podkarpackiego Systemu e-Administracji Publicznej. Dzięki niemu pod jednym adresem internetowym będą się znajdować wszystkie urzędy w regionie. Powstanie jednorodny system obiegu dokumentów – formularze będą takie same i taka sama procedura ich składania. Przez to, jeśli upowszechni się wreszcie podpis elektroniczny, można będzie załatwić sprawę w urzędzie, nie wychodząc z domu. A jeśli podpisu nawet nie będzie, liczbę wizyt w urzędzie będzie można ograniczyć do jednej – odbioru dokumentów – pisze dziennik.

Pieniądze na to – w sumie 20 mln euro – będą pochodzić z regionalnego programu operacyjnego. Większość przedsięwzięcia, bo 85 proc., udźwignie właśnie ten program. Wkład własny gmin i powiatów to 15 proc. Będzie obejmował tylko część wydatków, które dotyczą tych konkretnych samorządów, a więc np. zakupu komputerów.