APLIKACJA MOBILNA Z NOWĄ USTAWĄ PZP

Nowa ustawa Pzp obowiązuje już ponad 7 miesięcy! Chociaż pierwsze dni po wejściu w życie nowych przepisów mogły świadczyć o obawie zamawiających przed ogłaszaniem postępowań, to po upływie 7 miesięcy większość jednostek musiała ruszyć z postępowaniami po nowemu. Choć na…

Elektroniczny JEDZ

Informujemy, że w związku z istotnymi zmianami związanymi ze sposobem przekazywania Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, które obowiązywać będą od dnia 18 kwietnia 2018 r., (dotyczy postępowań wszczętych od dnia 18 kwietnia 2018 r.) Urząd Zamówień…

Odliczamy dni do RODO

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)…

Nowe wyzwania w administracji publicznej

Intensywny rozwój nowych technologii, Internetu i sieci telekomunikacyjnych wymusiło na administracji publicznej zmianę w sposobie komunikacji z obywatelem. E-usługi przestały być już strefą "science-fiction", a stały się codziennością każdego z nas. Dlatego z roku na rok przybywa urzędów w których…