Realizacja portalu www.Malopolska.pl – krok po kroku

Na czym warto się skupić, projektując serwis administracji publicznej? Czy do jego stworzenia lepiej zatrudnić agencję czy zrobić to własnymi zasobami? Odpowiadamy na pytania i przedstawiamy etapy pracy nad główną stroną Małopolski. Strona internetowa jest wizytówką województwa, powiatu, gminy, miasta.…

XI Ogólnopolska Konferencja Zamówień Publicznych

Nowe procedury w dokumentacji Pzp JEDZ, SIWZ, opis przedmiotu zamówienia, oferty wykonawców konferencja warsztatowa z pracą na dokumentach Warszawa 29 września 2016 Dlaczego musisz wziąć udział w konferencji? Stawiamy na narzędziowość i dużą praktycznośćnaszej konferencji: ze względu na rewolucyjne zmiany…

W sieci ważnych ustaleń

Budowa sieci szerokopasmowych w Polsce jest jednym z kluczowych wyzwań, jakie stoją w obliczu budowy gospodarki opartej na wiedzy. W tym zakresie lista barier, zarówno finansowych, organizacyjnych, jak i prawnych jest długa. Na temat najlepszych rozwiązań i możliwości dyskutować będą…

330 km nowych dróg ekspresowych w Polsce z funduszy UE

Komisja Europejska zatwierdziła dzisiaj dziesięć dużych projektów w ramach sieci TEN-T, o wartości 3,3 mld euro, dotyczących budowy ok. 330 km nowych dróg ekspresowych w Polsce. Projekty zostaną dofinansowane ze środków Funduszu Spójności (1,2 mld euro) i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (493…

Szkolenie “eIDAS – OBOWIAZEK I SZANSA DLA PODMIOTÓW PUBLICZNYCH -Poprawność i zgodność procedury administracyjnej, prowadzenie dokumentacji podmiotów publicznych”

Warszawa, 18 lutego 2016r. Już od 1 lipca 2016 roku wszystkie podmioty publiczne muszą dostosować swoją infrastrukturę do akceptacji podpisów i pieczęci elektronicznych pochodzących z całej Unii Europejskiej. Przygotowanie to wymaga dostosowania infrastruktury urzędowej zarówno do przyjmowania dokumentów jak i…