W sieci ważnych ustaleń

Budowa sieci szerokopasmowych w Polsce jest jednym z kluczowych wyzwań, jakie stoją w obliczu budowy gospodarki opartej na wiedzy. W tym zakresie lista barier, zarówno finansowych, organizacyjnych, jak i prawnych jest długa. Na temat najlepszych rozwiązań i możliwości dyskutować będą…

330 km nowych dróg ekspresowych w Polsce z funduszy UE

Komisja Europejska zatwierdziła dzisiaj dziesięć dużych projektów w ramach sieci TEN-T, o wartości 3,3 mld euro, dotyczących budowy ok. 330 km nowych dróg ekspresowych w Polsce. Projekty zostaną dofinansowane ze środków Funduszu Spójności (1,2 mld euro) i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (493…

Szkolenie “eIDAS – OBOWIAZEK I SZANSA DLA PODMIOTÓW PUBLICZNYCH -Poprawność i zgodność procedury administracyjnej, prowadzenie dokumentacji podmiotów publicznych”

Warszawa, 18 lutego 2016r. Już od 1 lipca 2016 roku wszystkie podmioty publiczne muszą dostosować swoją infrastrukturę do akceptacji podpisów i pieczęci elektronicznych pochodzących z całej Unii Europejskiej. Przygotowanie to wymaga dostosowania infrastruktury urzędowej zarówno do przyjmowania dokumentów jak i…

JAK STWORZYĆ BUDŻET NOWYCH PROJEKTÓW UNIJNYCH 2014-2020 – KLUCZOWE ZAGADNIENIA FINANSOWE DLA PROJEKTÓW W RAMACH POWER, POPC, POIR I RPO

Warszawa, 3 lutego 2016r. Celem szkolenia jest przybliżenie uczestnikom i uczestniczkom szkolenia zasad przygotowywania budżetów w ramach nowych projektów oraz budowy montażu finansowego, w tym możliwości uczynienia wkładu własnego (jeśli jest wymagany) najmniej dotkliwym. Uczestnicy nabędą wiedzę z zakresu kwalifikowalności…

Jak szukać pracy efektywniej?

Wyszukiwanie ofert na portalach pracy wydaje się prostą sprawą, jednak nie do końca jest taką w praktyce. Łatwo przeoczyć ogłoszenie, które może okazać się dla nas tym najlepszym, a przez to ograniczyć swoje szanse na znalezienie pracy. Jak uniknąć błędów…

Alternatywne metody rozwiązywania sporów w funduszach UE

ADR (Alternative Dispute Resolution) czyli alternatywne rozwiązywanie sporów znane jest w świecie gospodarczym już od czasów starożytności, m.in. poprzez Kodeks Justyniana, za sprawą którego wprowadzono w życie pojęcie kompromisu. Przewidywał on rozwiązywanie sporów przy udziale sędziego rozjemczego zwanego arbiter „ex…

Czas na zmiany! VI Konferencja Interim Management 2015

Już po raz 6. Stowarzyszenie Interim Managers (SIM) organizuje jedyne w Polsce wydarzenie poświęcone problematyce interim management – VI Konferencję Interim Management 2015, która odbędzie się 03 grudnia 2015 r., w Warszawie. Wydarzenie adresowane jest do najwyższej kadry menedżerskiej -…