XI Ogólnopolska Konferencja Zamówień Publicznych

Nowe procedury w dokumentacji Pzp JEDZ, SIWZ, opis przedmiotu zamówienia, oferty wykonawców konferencja warsztatowa z pracą na dokumentach Warszawa 29 września 2016 Dlaczego musisz wziąć udział w konferencji? Stawiamy na narzędziowość i dużą praktycznośćnaszej konferencji: ze względu na rewolucyjne zmiany…

W sieci ważnych ustaleń

Budowa sieci szerokopasmowych w Polsce jest jednym z kluczowych wyzwań, jakie stoją w obliczu budowy gospodarki opartej na wiedzy. W tym zakresie lista barier, zarówno finansowych, organizacyjnych, jak i prawnych jest długa. Na temat najlepszych rozwiązań i możliwości dyskutować będą…

330 km nowych dróg ekspresowych w Polsce z funduszy UE

Komisja Europejska zatwierdziła dzisiaj dziesięć dużych projektów w ramach sieci TEN-T, o wartości 3,3 mld euro, dotyczących budowy ok. 330 km nowych dróg ekspresowych w Polsce. Projekty zostaną dofinansowane ze środków Funduszu Spójności (1,2 mld euro) i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (493…

Szkolenie „eIDAS – OBOWIAZEK I SZANSA DLA PODMIOTÓW PUBLICZNYCH -Poprawność i zgodność procedury administracyjnej, prowadzenie dokumentacji podmiotów publicznych”

Warszawa, 18 lutego 2016r. Już od 1 lipca 2016 roku wszystkie podmioty publiczne muszą dostosować swoją infrastrukturę do akceptacji podpisów i pieczęci elektronicznych pochodzących z całej Unii Europejskiej. Przygotowanie to wymaga dostosowania infrastruktury urzędowej zarówno do przyjmowania dokumentów jak i…

JAK STWORZYĆ BUDŻET NOWYCH PROJEKTÓW UNIJNYCH 2014-2020 – KLUCZOWE ZAGADNIENIA FINANSOWE DLA PROJEKTÓW W RAMACH POWER, POPC, POIR I RPO

Warszawa, 3 lutego 2016r. Celem szkolenia jest przybliżenie uczestnikom i uczestniczkom szkolenia zasad przygotowywania budżetów w ramach nowych projektów oraz budowy montażu finansowego, w tym możliwości uczynienia wkładu własnego (jeśli jest wymagany) najmniej dotkliwym. Uczestnicy nabędą wiedzę z zakresu kwalifikowalności…

Jak szukać pracy efektywniej?

Wyszukiwanie ofert na portalach pracy wydaje się prostą sprawą, jednak nie do końca jest taką w praktyce. Łatwo przeoczyć ogłoszenie, które może okazać się dla nas tym najlepszym, a przez to ograniczyć swoje szanse na znalezienie pracy. Jak uniknąć błędów…