Konferencja Informatyzacja i ochrona danych placówek administracji państwowej w świetle ustawodawstwa i wymogów KRI

Od kilkunastu lat administracja publiczna stoi przed wyzwaniem cyfryzacji. Coraz większy nacisk kładzie się na wdrożenie e-governmentu. Przemiany zachodzące w administracji są dużym wyzwaniem, a jednocześnie stanowią szansę na poprawę jakości świadczonych usług, wygodę dla obywateli, odciążenie pracowników administracji i…

Praktyka, prawo i finanse w pracy konserwatorów zabytków

Podczas „Ogólnopolskich Dni Konserwatorskich: teoria a praktyka”, odbywających się w ramach III Targów Dziedzictwo, znajdą się konferencje i panele dedykowane konserwatorom zabytków. Będą one poświęcone zarówno zagadnieniom prawnym, rozwiązaniom praktycznym, jak i sposobom finansowania prac przy obiektach zabytkowych. Eksperci z…

II Ogólnopolskie Forum – HR w urzędzie

27 sierpnia 2015 r. weszło w życie nowe rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu przeprowadzania ocen okresowych członków korpusu służby cywilnej. To impuls do tego, aby wraz z ekspertami zastanowić się, jak skutecznie zmieniać Kadry w Urzędach i Instytucjach. Zapraszamy…

M2M Summit to największe w Polsce spotkanie wszystkich zainteresowanych rozwojem rynku oraz zastosowań komunikacji Machine-2-Machine i Internetu Rzeczy (IoT).

Druga edycja tego wydarzenia odbędzie się 30 września br. w Warszawie i zgromadzi przedstawicieli administracji publicznej oraz innych kluczowych sektorów korzystających z rozwiązań M2M i IoT. To szybko zmieniający się rynek, o fascynującej perspektywie wzrostu, pełen obietnic nowych wdrożeń, otwarty na innowacje…

Możliwość sprawdzenia online liczby punktów karnych, informacji o własnym pojeździe czy sprawdzenie szkoły jazdy – to kolejne e-usługi przygotowane dla kierowców przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Centralny Ośrodek Informatyki

Sejm właśnie przyjął ustawę o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw, dającą podstawy prawne do wprowadzenia e-usług. Sejm przyjął nowelizację ustawy o ruchu drogowym, która m.in. umożliwi wprowadzenie kolejnych e-usług, przydatnych dla obywateli w ramach modernizacji systemu…

Analiza danych w administracji publicznej Warszawa, 25 czerwca 2015

Obecnie coraz większego znaczenia nabiera umiejętne wykorzystanie gromadzonych zasobów danych w celu wydobycia z nich użytecznej wiedzy. Odkrywanie ukrytych w nich zależności, wyznaczanie najskuteczniejszych form działania, monitorowanie skutków podjętych działań lub projektów czy też przeciwdziałanie nadużyciom przy wydawaniu publicznych pieniędzy…

Jak wygląda rozwój zawodowy w administracji publicznej, kiedy ścieżki rozwoju zawodowego mają sens i czy każdy urząd wykorzystuje potencjał zatrudnionych w nim ludzi?

Rozwój zawodowy wygląda inaczej w zależności od tego czy mówimy o służbie cywilnej, czy o administracji samorządowej. Wpływają na to oczywiście inne regulacje prawne i inny budżet szkoleniowy. W służbie cywilnej z racji uregulowań wynikających z ustawy o służbie cywilnej…