Alternatywne metody rozwiązywania sporów w funduszach UE

ADR (Alternative Dispute Resolution) czyli alternatywne rozwiązywanie sporów znane jest w świecie gospodarczym już od czasów starożytności, m.in. poprzez Kodeks Justyniana, za sprawą którego wprowadzono w życie pojęcie kompromisu. Przewidywał on rozwiązywanie sporów przy udziale sędziego rozjemczego zwanego arbiter „ex…

Czas na zmiany! VI Konferencja Interim Management 2015

Już po raz 6. Stowarzyszenie Interim Managers (SIM) organizuje jedyne w Polsce wydarzenie poświęcone problematyce interim management – VI Konferencję Interim Management 2015, która odbędzie się 03 grudnia 2015 r., w Warszawie. Wydarzenie adresowane jest do najwyższej kadry menedżerskiej -…

Konferencja Informatyzacja i ochrona danych placówek administracji państwowej w świetle ustawodawstwa i wymogów KRI

Od kilkunastu lat administracja publiczna stoi przed wyzwaniem cyfryzacji. Coraz większy nacisk kładzie się na wdrożenie e-governmentu. Przemiany zachodzące w administracji są dużym wyzwaniem, a jednocześnie stanowią szansę na poprawę jakości świadczonych usług, wygodę dla obywateli, odciążenie pracowników administracji i…

Praktyka, prawo i finanse w pracy konserwatorów zabytków

Podczas „Ogólnopolskich Dni Konserwatorskich: teoria a praktyka”, odbywających się w ramach III Targów Dziedzictwo, znajdą się konferencje i panele dedykowane konserwatorom zabytków. Będą one poświęcone zarówno zagadnieniom prawnym, rozwiązaniom praktycznym, jak i sposobom finansowania prac przy obiektach zabytkowych. Eksperci z…

II Ogólnopolskie Forum – HR w urzędzie

27 sierpnia 2015 r. weszło w życie nowe rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu przeprowadzania ocen okresowych członków korpusu służby cywilnej. To impuls do tego, aby wraz z ekspertami zastanowić się, jak skutecznie zmieniać Kadry w Urzędach i Instytucjach. Zapraszamy…

M2M Summit to największe w Polsce spotkanie wszystkich zainteresowanych rozwojem rynku oraz zastosowań komunikacji Machine-2-Machine i Internetu Rzeczy (IoT).

Druga edycja tego wydarzenia odbędzie się 30 września br. w Warszawie i zgromadzi przedstawicieli administracji publicznej oraz innych kluczowych sektorów korzystających z rozwiązań M2M i IoT. To szybko zmieniający się rynek, o fascynującej perspektywie wzrostu, pełen obietnic nowych wdrożeń, otwarty na innowacje…

Możliwość sprawdzenia online liczby punktów karnych, informacji o własnym pojeździe czy sprawdzenie szkoły jazdy – to kolejne e-usługi przygotowane dla kierowców przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Centralny Ośrodek Informatyki

Sejm właśnie przyjął ustawę o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw, dającą podstawy prawne do wprowadzenia e-usług. Sejm przyjął nowelizację ustawy o ruchu drogowym, która m.in. umożliwi wprowadzenie kolejnych e-usług, przydatnych dla obywateli w ramach modernizacji systemu…