W Sejmie o dochodach gmin

W piątek Sejm skierował projekt do dalszych prac w komisjach. Poselski projekt (posłów Prawa i Sprawiedliwości) przewiduje, że opłata uiszczana gotówką stanowiłaby dochód gminy na terenie której mieszka osoba ubiegająca się o zaświadczenie. Obecnie opłata stanowi dochód gminy, na obszarze…

Bałagan w Ministerstwie Rolnictwa

Napisano w nim, że "ARiMR nie spełnia żadnego z kryteriów akredytacyjnych". W efekcie 1 stycznia Agencja nie będzie gotowa do dzielenia unijnych funduszy dla wsi według nowych zasad. Według audytorów jest "istotne ryzyko", że od 1 stycznia program na lata…

Wdrażanie podpisu elektronicznego do 1 maja 2008 r.

Za ustawą głosowało 215 posłów, przeciw - 2, 157 wstrzymało się od głosu. Sejm pracował nad dwoma projektami - rządowym i poselskim. Obydwa zakładały przedłużenie czasu, jaki miała administracja centralna, lokalna i samorządowa na wprowadzenie podpisu elektronicznego. Nowelizacja daje czas…

Komisja kontrolująca polski rynek finansowy

Dziennik zwraca uwagę, że tempo prac nad tym dokumentem było wyjątkowo szybkie. Projekt przepisów trafił do izby niższej parlamentu 23. czerwca. "Rzeczpospolita" podkreśla też, że sejmowa Komisja Finansów nie powołała - jak to jest w zwyczaju - podkomisji do pracy…

Najlepsze miasta i gminy

W czwartek w Warszawie ogłoszenie wyników i wręczenie wyróżnień dla zwycięzców - zapowiada "Rzeczpospolita". Ranking Samorządów 2006 przygotowano podobnie jak w ubiegłym roku - po wnikliwym przestudiowaniu finansów gmin. Ranking "Rz" ma na celu wskazanie najlepiej zarządzanych miast i gmin…

Czarne chmury nad ministrem gospodarki

Najbliższe kilka tygodni to będzie szukanie pretekstu do dymisji Woźniaka. Prezes jest niezadowolony z jego pracy. Poza tym to człowiek spoza partii, przez co nie cieszy się zaufaniem Kaczyńskiego - uważa informator gazety z Prawa i Sprawiedliwości. Dotychczasowe dokonania ministra…