SIMIK zablokuje miliardy dla Polski?

SIMIK to system informatyczny, na który trafi każdy przedsiębiorca i samorząd składający wniosek o unijne pieniądze. Unia chce wiedzieć, co dzieje się z jej pieniędzmi, dlatego zażądała od krajów członkowskich budowy systemów komputerowych do obsługi funduszy strukturalnych. Mają rejestrować wnioski…

Gęsicka o podziale środków unijnych

Zaproponowany przez Gęsicką sposób podziału środków uwzględnia zróżnicowanie regionów pod względem PKB na mieszkańca i stopy bezrobocia. Propozycja zakłada 10 proc. środków dla pięciu województw, w których PKB na mieszkańca jest niższe niż 80 proc. średniej krajowej, 10 proc. środków…

Innowacje w gospodarce – Polska daleko

Według raportu PARP "Innowacyjność 2006", pozycję Polski w rankingu, poprawia lepszy od przeciętnej unijnej poziom edukacji młodych ludzi oraz przedsiębiorczość społeczeństwa. Aleksander Żołnierski z PARP podkreślił, że "naszą pozycję w rankingu pogarsza natomiast spadek wydatków na badania i rozwój w…

Rząd za wyższymi pensjemi dla szefów firm państwowych

Podstawowe zmiany, to uzależnienie wysokości wynagrodzenia menedżera od wielkości firmy i osiąganych przez nią wyników. Według tzw. ustawy kominowej z 2000 r., ograniczającej płace kadry kierowniczej w spółkach Skarbu Państwa i przedsiębiorstwach państwowych, wysokość zarobków menedżerów w firmach państwowych nie…

Program informatyzacji państwa

Dziennik informuje, że jest to dokument opracowany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, który wkrótce trafi do akceptacji Rady Ministrów. Ambitnie zakłada usunięcie barier prawnych, uporządkowania legislacyjne, usprawnienie administracji. Cel nadrzędny: tworzenie państwa nowoczesnego i przyjaznego dla obywateli przy jednoczesnej…

Ustawa odeszła razem z Gilowską

Gotowym projektem ustawy o finansach publicznych miał się zająć w najbliższych dniach rząd. Ale tak się nie stanie. Dokument, który w kwietniu z dumą prezentowała Zyta Gilowska, była już wicepremier zabrała ze sobą, odchodząc z rządu - zaznacza dziennik. Nowy…

Walka o fundusze UE

Małopolanie wysłali już ponad 2 tys. listów z protestem do rządu - pisze "Gazeta Wyborcza". Walka idzie o to, jak podzielić prawie 16 mld euro z regionalnych programów operacyjnych. To pieniądze, które napłyną do Polski z UE w latach 2007-13.…

Posumowanie konferencji

Wykładów, prowadzonych przez doświadczonych praktyków, wysłuchało ponad 150 Gości z całej Polski- głównie przedstawiciele samorządów lokalnych, Towarzystw Budownictwa Społecznego i Zakładów Komunalnych. Oprócz rozważań teoretycznych, przedstawione zostały uczestnikom propozycje konkretnych rozwiązań, dostosowanych do indywidualnych potrzeb i uwarunkowań Gminy. Ze względu…