SIMIK zablokuje miliardy dla Polski?

SIMIK to system informatyczny, na który trafi każdy przedsiębiorca i samorząd składający wniosek o unijne pieniądze. Unia chce wiedzieć, co dzieje się z jej pieniędzmi, dlatego zażądała od krajów członkowskich budowy systemów komputerowych do obsługi funduszy strukturalnych. Mają rejestrować wnioski…

Innowacje w gospodarce – Polska daleko

Według raportu PARP "Innowacyjność 2006", pozycję Polski w rankingu, poprawia lepszy od przeciętnej unijnej poziom edukacji młodych ludzi oraz przedsiębiorczość społeczeństwa. Aleksander Żołnierski z PARP podkreślił, że "naszą pozycję w rankingu pogarsza natomiast spadek wydatków na badania i rozwój w…

Gęsicka o podziale środków unijnych

Zaproponowany przez Gęsicką sposób podziału środków uwzględnia zróżnicowanie regionów pod względem PKB na mieszkańca i stopy bezrobocia. Propozycja zakłada 10 proc. środków dla pięciu województw, w których PKB na mieszkańca jest niższe niż 80 proc. średniej krajowej, 10 proc. środków…

Rząd za wyższymi pensjemi dla szefów firm państwowych

Podstawowe zmiany, to uzależnienie wysokości wynagrodzenia menedżera od wielkości firmy i osiąganych przez nią wyników. Według tzw. ustawy kominowej z 2000 r., ograniczającej płace kadry kierowniczej w spółkach Skarbu Państwa i przedsiębiorstwach państwowych, wysokość zarobków menedżerów w firmach państwowych nie…

Program informatyzacji państwa

Dziennik informuje, że jest to dokument opracowany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, który wkrótce trafi do akceptacji Rady Ministrów. Ambitnie zakłada usunięcie barier prawnych, uporządkowania legislacyjne, usprawnienie administracji. Cel nadrzędny: tworzenie państwa nowoczesnego i przyjaznego dla obywateli przy jednoczesnej…

Ustawa odeszła razem z Gilowską

Gotowym projektem ustawy o finansach publicznych miał się zająć w najbliższych dniach rząd. Ale tak się nie stanie. Dokument, który w kwietniu z dumą prezentowała Zyta Gilowska, była już wicepremier zabrała ze sobą, odchodząc z rządu - zaznacza dziennik. Nowy…

Walka o fundusze UE

Małopolanie wysłali już ponad 2 tys. listów z protestem do rządu - pisze "Gazeta Wyborcza". Walka idzie o to, jak podzielić prawie 16 mld euro z regionalnych programów operacyjnych. To pieniądze, które napłyną do Polski z UE w latach 2007-13.…

Posumowanie konferencji

Wykładów, prowadzonych przez doświadczonych praktyków, wysłuchało ponad 150 Gości z całej Polski- głównie przedstawiciele samorządów lokalnych, Towarzystw Budownictwa Społecznego i Zakładów Komunalnych. Oprócz rozważań teoretycznych, przedstawione zostały uczestnikom propozycje konkretnych rozwiązań, dostosowanych do indywidualnych potrzeb i uwarunkowań Gminy. Ze względu…