Polska powinna jak najszybciej uruchomić SiMIK

"Nie mogę potwierdzić, że uciekniemy się do tak drastycznego kroku jak wstrzymanie wypłacania funduszy" - powiedziała Huebner na konferencji prasowej. "Ale bez monitorowania nie da się uniknąć błędów. Stąd moja prośba do Polski, by jak najszybciej uruchomić ten system" -…

SIMIK zablokuje miliardy dla Polski?

SIMIK to system informatyczny, na który trafi każdy przedsiębiorca i samorząd składający wniosek o unijne pieniądze. Unia chce wiedzieć, co dzieje się z jej pieniędzmi, dlatego zażądała od krajów członkowskich budowy systemów komputerowych do obsługi funduszy strukturalnych. Mają rejestrować wnioski…

Innowacje w gospodarce – Polska daleko

Według raportu PARP "Innowacyjność 2006", pozycję Polski w rankingu, poprawia lepszy od przeciętnej unijnej poziom edukacji młodych ludzi oraz przedsiębiorczość społeczeństwa. Aleksander Żołnierski z PARP podkreślił, że "naszą pozycję w rankingu pogarsza natomiast spadek wydatków na badania i rozwój w…

Gęsicka o podziale środków unijnych

Zaproponowany przez Gęsicką sposób podziału środków uwzględnia zróżnicowanie regionów pod względem PKB na mieszkańca i stopy bezrobocia. Propozycja zakłada 10 proc. środków dla pięciu województw, w których PKB na mieszkańca jest niższe niż 80 proc. średniej krajowej, 10 proc. środków…

Rząd za wyższymi pensjemi dla szefów firm państwowych

Podstawowe zmiany, to uzależnienie wysokości wynagrodzenia menedżera od wielkości firmy i osiąganych przez nią wyników. Według tzw. ustawy kominowej z 2000 r., ograniczającej płace kadry kierowniczej w spółkach Skarbu Państwa i przedsiębiorstwach państwowych, wysokość zarobków menedżerów w firmach państwowych nie…

Program informatyzacji państwa

Dziennik informuje, że jest to dokument opracowany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, który wkrótce trafi do akceptacji Rady Ministrów. Ambitnie zakłada usunięcie barier prawnych, uporządkowania legislacyjne, usprawnienie administracji. Cel nadrzędny: tworzenie państwa nowoczesnego i przyjaznego dla obywateli przy jednoczesnej…