Rząd za wyższymi pensjemi dla szefów firm państwowych

Podstawowe zmiany, to uzależnienie wysokości wynagrodzenia menedżera od wielkości firmy i osiąganych przez nią wyników. Według tzw. ustawy kominowej z 2000 r., ograniczającej płace kadry kierowniczej w spółkach Skarbu Państwa i przedsiębiorstwach państwowych, wysokość zarobków menedżerów w firmach państwowych nie…

Program informatyzacji państwa

Dziennik informuje, że jest to dokument opracowany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, który wkrótce trafi do akceptacji Rady Ministrów. Ambitnie zakłada usunięcie barier prawnych, uporządkowania legislacyjne, usprawnienie administracji. Cel nadrzędny: tworzenie państwa nowoczesnego i przyjaznego dla obywateli przy jednoczesnej…

Posumowanie konferencji

Wykładów, prowadzonych przez doświadczonych praktyków, wysłuchało ponad 150 Gości z całej Polski- głównie przedstawiciele samorządów lokalnych, Towarzystw Budownictwa Społecznego i Zakładów Komunalnych. Oprócz rozważań teoretycznych, przedstawione zostały uczestnikom propozycje konkretnych rozwiązań, dostosowanych do indywidualnych potrzeb i uwarunkowań Gminy. Ze względu…