Zadzwonimy do 2478 gmin w Polsce

Pracownicy Service Desk Centralnego Ośrodka Informatyki przeprowadzają wywiady telefoniczne z każdą gminą w Polsce. Ankiety pozwolą ustalić, czy urzędy odpowiednio przygotowały się do zmian, jakie czekają nas od 1 marca. Czym jest System Rejestrów Państwowych (SRP)? W ramach SRP zintegrowane…

Sylwetki i Marki Polskiej Gospodarki

Ogólnopolski Program Umacniania Wiarygodności to inicjatywa, której celem jest kreowanie i umacnianie etycznych norm oraz standardów w czterech obszarach: przedsiębiorczości, samorządu, instytucji oraz w ochronie zdrowia. Organizatorem Programu jest Mazowieckie Zrzeszenie Handlu Przemysłu i Usług. Przedsięwzięcie skierowane jest do podmiotów…

Konkursu o Znak Jakości dla Instytucji Administracji Publicznej Przyjazny Urząd

Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu o Znak Jakości dla Instytucji Administracji Publicznej Przyjazny Urząd § 1 1. Znak Jakości „Przyjazny Urząd” przyznawany jest przez Kapitułę Ekspertów powołaną spośród naukowców specjalizujących się w problematyce administracji publicznej, zarządzania jakością i zarządzania publicznego, reprezentujących polskie…

Nowoczesne Data Center od projektu do realizacji

Dlatego organizujemy V edycję naszego wydarzenia. Już 16 grudnia razem zastanowimy się nad odpowiedziami m.in. na te pytania: Jak zapewnić niezawodność infrastruktury? Czy TIER to wymagania realne do osiągnięcia i prawidłowo określone? Wirtualizacja czy faktycznie kosztem wydajności? Efektywność energetyczna -…

Trwa program “Przyjazna Polska”

Celem programu „Przyjazna Polska jest zaprezentowanie społeczności krajowej i międzynarodowej wyróżniających się polskich samorządów, wypromowanie ich osiągnięć i możliwości oraz pokazanie, że spełniają wysokie kryteria profesjonalnego zarządzania, mają umiejętności tworzenia korzyści rozwojowych, a także charakteryzują się przedsiębiorczością i inicjatywą. W szczególności program promuje polskie…

Nowa polityka UE w zakresie infrastruktury – kontekst

Czym jest polityka UE w zakresie infrastruktury?    Transport ma decydujące znaczenie dla gospodarki europejskiej: bez odpowiednich połączeń Europa nie osiągnie wzrostu gospodarczego ani dobrej koniunktury. W ramach nowej polityki UE w zakresie infrastruktury powstanie potężna europejska sieć transportowa obejmująca 28…