Biała Księga zamówień publicznych

Kierownictwo Ministerstwa Gospodarki w dniu 20 stycznia 2015 r. przyjęło dokument "Biała Księga zamówień publicznych. Sprawozdanie z konsultacji z uczestnikami systemu zamówień publicznych poświęconych ocenie funkcjonowania prawa zamówień publicznych". Mając na uwadze znaczenie zamówień publicznych dla gospodarki, w 2014 r.…

Smart City Forum

W dniach 18 – 19 lutego 2015 roku w Hotelu Westin w Warszawie odbyło się Smart City Forum - nowa inicjatywa, poświęcona inteligentnym miastom w Polsce. Konferencja zgromadziła ponad 500 uczestników, w tym wybitnych ekspertów, prezydentów polskich miast, licznych przedstawicieli…

Zadzwonimy do 2478 gmin w Polsce

Pracownicy Service Desk Centralnego Ośrodka Informatyki przeprowadzają wywiady telefoniczne z każdą gminą w Polsce. Ankiety pozwolą ustalić, czy urzędy odpowiednio przygotowały się do zmian, jakie czekają nas od 1 marca. Czym jest System Rejestrów Państwowych (SRP)? W ramach SRP zintegrowane…

Sylwetki i Marki Polskiej Gospodarki

Ogólnopolski Program Umacniania Wiarygodności to inicjatywa, której celem jest kreowanie i umacnianie etycznych norm oraz standardów w czterech obszarach: przedsiębiorczości, samorządu, instytucji oraz w ochronie zdrowia. Organizatorem Programu jest Mazowieckie Zrzeszenie Handlu Przemysłu i Usług. Przedsięwzięcie skierowane jest do podmiotów…

Konkursu o Znak Jakości dla Instytucji Administracji Publicznej Przyjazny Urząd

Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu o Znak Jakości dla Instytucji Administracji Publicznej Przyjazny Urząd § 1 1. Znak Jakości „Przyjazny Urząd” przyznawany jest przez Kapitułę Ekspertów powołaną spośród naukowców specjalizujących się w problematyce administracji publicznej, zarządzania jakością i zarządzania publicznego, reprezentujących polskie…

Nowoczesne Data Center od projektu do realizacji

Dlatego organizujemy V edycję naszego wydarzenia. Już 16 grudnia razem zastanowimy się nad odpowiedziami m.in. na te pytania: Jak zapewnić niezawodność infrastruktury? Czy TIER to wymagania realne do osiągnięcia i prawidłowo określone? Wirtualizacja czy faktycznie kosztem wydajności? Efektywność energetyczna -…