Networking z HR-owcem

Warszawa, 18 lipca 2014 r. – Nawiązywanie przez osoby poszukujące pracy kontaktów z rekruterami z agencji zatrudnienia jest oceniane przez tych ostatnich jako dobra i efektywna taktyka poszukiwania pracy. Dzieje się to zwykle za pośrednictwem portali rekrutacyjnych (takich jak np.…

Zwalczanie nadużyć finansowych: Osiągnięto znaczne postępy w polityce zwalczania nadużyć finansowych, państwa członkowskie muszą jednak zintensyfikować walkę z oszustwami

W sprawozdaniu stwierdza się, że wykryte nadużycia finansowe dotyczące wydatków UE stanowią mniej niż 0,2 proc. wszystkich środków. Komisja uważa jednak, że należy nasilić działania na poziomie krajowym, zarówno w zakresie przeciwdziałania nadużyciom finansowym, jak i ich wykrywania. W przedstawionym sprawozdaniu…

LXXI edycja seminarium w cyklu INFORMATYKA W ADMINISTRACJI PROCEDURY I NARZĘDZIA TWORZENIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH

Podczas spotkania uczestnicy dowiedzą się jakie są praktyczne i prawne uwarunkowania dokumentów elektronicznych w postępowaniu administracyjnym. Zostaną przypomniane podstawowe pojęcia dotyczące dokumentu elektronicznego, sposobu postępowania z dokumentem elektronicznym i podstawowych jego atrybutów, jakimi są niezaprzeczalność poufność i integralność.   Zostanie…

Częste powody trudności w znalezieniu pracy

Warszawa, 14 lipca 2014 r. – Głównym wyzwaniem w znalezieniu pracy jest identyfikacja przyczyny, która nam w tym przeszkadza, a następnie opracowanie działań zmierzających do jej pokonania. W znalezieniu nowego zatrudnienia pomocna jest znajomość trendów jakie obecnie panują na rynku…

„Technologie i rozwiązania do utrzymania i zarządzania bezpieczeństwem w firmie”

Odpowiednio opracowana polityka bezpieczeństwa, nie tylko zagwarantuje ciągłość działania firmie, ale również pozwoli ograniczyć zagrożenia. Podczas konferencji „Technologie i rozwiązania do utrzymania i zarządzania bezpieczeństwem w firmie” porozmawiamy na temat zarządzania bezpieczeństwem oraz  przedstawimy  nowoczesne rozwiązania do skutecznej ochrony, które…

KOGENERACJA – perspektywy rozwoju inwestycji

Ze względu na mniejsze zużycie paliwa, zastosowanie kogeneracji daje duże oszczędności ekonomiczne w porównaniu z odrębnym wytwarzaniem ciepła i energii elektrycznej. „Wysokosprawna kogeneracja uzyskała rządowe wsparcie do 2018 roku” – mówi Grzegorz Sokulski, Prezes Progress Group, organizatora spotkania.  „Aby ułatwić…

Kiedy szef może odwołać Twój urlop?

Prawo do urlopu to jeden z podstawowych pracowniczych przywilejów, który przysługuje osobom zatrudnionym na umowy o prace. Coroczny, nieprzerwany i płatny urlop pozwala zatrudnionym na odpoczynek i regenerację sił. Urlopu nie można się zrzec ani scedować go na innego pracownika.…