Archiwizowanie faktur papierowych w formie elektronicznej

Spółka będzie uprawniona do prowadzenia elektronicznego archiwum dokumentów otrzymanych w formie papierowej, o ile archiwum to będzie spełniać wymogi ustawowe dotyczące zagwarantowania autentyczności pochodzenia dokumentu, integralności jego treści, czytelności oraz możliwość łatwego odszukania. Tak uznał Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu…

O ujednoliceniu przepisów w zakresie e-podpisu i usług zaufania trzeba myśleć globalnie, a nie tylko na poziomie UE

Patronat honorowy nad konferencją EFPE 2014 objęli: Minister Gospodarki RP, Wicepremier Janusz Piechociński, Minister Sprawiedliwości RP Jacek Biernacki, Europejski Instytut Norm Telekomunikacyjnych (ETSI), Komisja Narodów Zjednoczonych ds. Międzynarodowego Prawa Handlowego (UNCITRAL), Sejm RP – Komisja Innowacyjności i Nowych Technologii, Polski…

Zwykłe CV w przypadku menedżera się nie sprawdza

CV jest wizytówką kandydata. Powinno nie tylko opisywać jego kompetencje oraz doświadczenie, ale też przekonywać, że jego właściciel jest odpowiednią osobą na dane stanowisko. Zyskuje to dodatkowe znaczenie, kiedy aplikujemy na stanowisko menedżerskie. Wtedy uzasadnienie naszej kandydatury powinno wynikać nie…

Konkurs Markowy Samorząd II edycja. Budowanie marki.

Relacja z Samorządu - Lublin „Miejsce inspiracji” Warunkiem dobrej strategii zarządzania marką jest odkrycie jej tożsamości – powiadają mędrcy marketingu. W rozwoju ekonomiczno-gospodarczym ważnym są: rzetelna ocena możliwości i efektywność działań. Taką drogę wybrał Lublin. Lublin opublikował drugą strategię rozwoju…

Systemy do zarządzania kryzysowego

Obserwując sytuacje na świecie, zauważyliśmy jak wiele dzieje się na arenie międzynarodowej. Sytuacje kryzysowe zdarzają się w każdym kraju w związku z czym każdy Naród musi poradzić sobie z nimi najlepiej jak potrafi. Niezbędna jest sprawna komunikacja, odpowieni sprzęt, ale…