Spośród ponad 240 postępowań przygotowawczych prowadzonych przez CBA w II kwartale 2009 roku aż 32 proc. dotyczyło administracji samorządowej. Tylko 8 proc. spraw dotyczyło nieprawidłowości w administracji centralnej – informuje Serwis Samorządowy PAP.

Podobnie było w roku ubiegłym. Na 278 postępowań prowadzonych przez biuro aż 36 proc. stanowiły sprawy związane z korupcją, jakiej mieli się dopuścić włodarze samorządowi oraz urzędnicy.

Z raportów z działalności wynika, że swoje śledztwa CBA podejmuje najczęściej w oparciu o donosy mieszkańców na urzędy i urzędników (w 2008 r. złożono ich ok. 8 tys.). Coraz cześciej biuro podejmuje kontrole oświadczeń majątkowych. W roku ubiegłym analizie poddano prawie 1,6 tys. oświadczeń majątkowych, czyli ponad dwukrotnie więcej niż w roku 2007.