Zgodnie z projektem porozumienia kapelani mają realizować w służbie celnej zadania duszpasterskie przewidziane dla nich prawem kościelnym. Dla zapewnienia posługi duszpasterskiej w jednostkach służby celnej mają zostać stworzone kaplice lub izby modlitwy z odpowiednim zabezpieczeniem logistycznym i zgodnie z wymogami liturgicznymi, po spełnieniu warunków wynikających z przepisów.