Pięć związków zawodowych działających w służbie celnej spotkało się, aby omówić strategię działania w związku z planami Ministerstwa Finansów utworzenia od przyszłego roku Krajowej Administracji Skarbowej.

W trakcie spotkania związkowców wyrażono sprzeciw wobec ignorowania przez MF pracowników i funkcjonariuszy celnych, przejawiającego się brakiem konstruktywnego dialogu społecznego oraz zatajaniem informacji dotyczących bieżącego i przyszłego funkcjonowania służby celnej.

Celnicy wystosowali pismo do minister finansów Zyty Gilowskiej, prosząc w nim o realizację postulatów: podwyżki uposażeń i wynagrodzeń (obiecywanych od lat), zmiany ustawy o służbie celnej, rozwiązania problemów z alokacją kadr, zrealizowania zobowiązań dotyczących objęcia funkcjonariuszy celnych mundurowych systemem emerytalnym. Celnicy zapowiedzieli jednocześnie podejmowanie działań zmierzających do realizacji wymienionych celów.