Tematem rozmów był przygotowany przez Ministerstwo Finansów projekt ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej (KAS), który zakłada połączenie z początkiem 2008 r. służby celnej i skarbowej w jedną strukturę. Związki zawodowe domagają się, by rząd zrezygnował z tych zamiarów.

Ministerstwo nie zaproponowało żadnych nowych rozwiązań i nadal stoi na stanowisku, że ustawa ma wejść w życie od 2008 r. – powiedziała Smolińska. Dodała, że resort finansów nie uwzględnił postulatów związków.

Związki zawodowe domagają się m.in. zwiększenia wynagrodzeń o 1,5 tys. zł, możliwości przechodzenia na emeryturę po 15 latach służby, dochodzenia swoich roszczeń od Skarbu Państwa (tzw. restytucji) na podstawie ustawy o służbie celnej oraz zapewnienia właściwej ochrony prawnej podczas wykonywania obowiązków służbowych.

Organizacje związkowe, które powołały wcześniej Komitet Protestacyjny, zapowiedziały, że jeśli rząd nie spełni ich postulatów, przystąpią do czynnej akcji protestacyjnej.